Infolinia: 801 005 185
Szybki kontakt

Zmiana sprzedawcy

Jak zmienić sprzedawcę energii elektrycznej?

Wydajesz krocie na rachunki za prąd? Być może dobrym rozwiązaniem okaże się zmiana sprzedawcy prądu. Z naszego poradnika krok po kroku dowiesz się jak tego dokonać.

 

Masz obawy dotyczące zmiany sprzedawcy?  Przeczytaj artykuł: 5 mitów o zmianie sprzedawcy prądu

 

 

PIERWSZA ZMIANA SPRZEDAWCY

Krok 1

Wybór sprzedawcy energii elektrycznej

Na rynku jest wiele ofert. Wybierz więc tę, która dla Ciebie jest najkorzystniejsza. Zwróć uwagę na:

 • cenę (ceny energii elektrycznej możesz porównać za pomocą naszej porównywarki),
 • sposób płatności  (zwróć także uwagę na termin płatności),
 • okres na jaki ma być zawarta umowa,
 • okoliczności w jakich możesz wypowiedzieć umowę.

 

Krok 2

Zawarcie umowy z nowym sprzedawcą

Jeśli chcemy mieć ciągłość dostaw energii to nowa umowa powinna wejść w życie z dniem wygaśnięcia umowy z dotychczasowym sprzedawcą. Zapytaj nowego sprzedawcę czy możliwe jest zawarcie tzw. umowy kompleksowej. Taka umowa to połączenie umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usług dystrybucji.

 

Zamów bezpłatne porównanie Twojego rachunku

 

Krok 3

Wypowiedzenie umowy sprzedaży dotychczasowemu sprzedawcy

Pierwsza zmiana oznacza wypowiedzenie przeważnie tzw. umowy kompleksowej, która obejmuje zarazem warunki sprzedaży energii oraz świadczenia usługi dystrybucji.

 

Krok 4

Zawarcie umowy o świadczenie usługi dystrybucji

W przypadku wypowiedzenia umowy kompleksowej, oprócz nowej umowy sprzedaży, zawarta zostaje także umowa o świadczenie usługi dystrybucji z operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD). Ta umowa wchodzi w życie z dniem rozwiązania umowy kompleksowej. Warto wiedzieć, że taką umowę możesz zawrzeć na czas nieokreślony. Ponadto nie trzeba jej wypowiadać oraz ponownie zawierać przy kolejnych zmianach sprzedawców.

 

Krok 5

Poinformowanie OSD o zawarciu nowej umowy sprzedaży

Takie zgłoszenie powinno zawierać:

 • określenie stron nowej umowy,
 • termin obowiązywania umowy,
 • ilości dostaw prądu – jakie są planowane,
 • określenie podmiotu, który będzie odpowiedzialny za bilansowanie handlowe (w większości przypadku będzie nim nowy sprzedawca).

Zgłoszenie to następuje za pomocą formularza, który udostępnia operator systemu dystrybucyjnego. Formularz jest dostępny przeważnie na stronie internetowej operatora.

 

Krok 6

Dostosowanie układów pomiarowo-rozliczeniowych (liczników)

Po zmianie sprzedawcy prądu konieczne może się okazać dostosowanie układu pomiarowo-rozliczeniowego. Jest to uzależnione od wielkości zużycia energii. Ty jako odbiorca nie ponosisz jednak kosztów dostosowania tego układu. Koszty te ponosi właściciel układu, a jest nim operator systemu dystrybucyjnego - w przypadku odbiorów, którzy przełączeni są do sieci o niskim napięciu (gospodarstwa domowe). Brak licznika z rejestracją oraz transmisją danych u tych odbiorców nie powoduje jednak powstania przeszkód w zmianie sprzedawcy energii elektrycznej.

 

Krok 7

Końcowe rozliczenie z dotychczasowym sprzedawcą

Odczyt licznika następuje w dniu zmiany sprzedawcy, czyli w dniu wejścia w życie nowej umowy sprzedaży. Odczytu dokonuje operator systemu dystrybucyjnego. Odczyt może być opóźniony jeśli posiadasz licznik bez transmisji danych. Jednak nie powinno to nastąpić później niż w ciągu pięciu dni roboczych po zmianie sprzedawcy.

Operator przekazuje stan licznika (stan na dzień zmiany sprzedawcy) zarówno dotychczasowemu, jak i nowemu sprzedawcy w danym terminie (do piątego dnia kolejnego miesiąca). Na tej podstawie przygotowywane jest przez dotychczasowego sprzedawcę końcowe rozliczenie.

 

 

Jak szybciej zmienić sprzedawcę?

Aby znacznie skrócić procedurę zmiany sprzedawcy energii wystarczy nowemu sprzedawcy udzielić pełnomocnictwa.

 

Krok 1

Wybór sprzedawcy i zawarcie umowy sprzedaży

Tutaj upoważniamy nowego sprzedawcę do reprezentowania nas przed dystrybutorem energii elektrycznej oraz przed dotychczasowym sprzedawcą. Nowy sprzedawca w naszym imieniu załatwia wszelkie niezbędne formalności: wypowiada dotychczasowemu sprzedawcy umowę oraz jeśli to konieczne zawiera umowę o świadczenie usług dystrybucji.

 

Krok 2

Odczyt licznika oraz końcowe rozliczenie z dotychczasowym sprzedawcą.

Cały proces zmiany sprzedawcy w przypadku pierwszej zmiany nie powinien trwać dłużej niż 30 dni.

 

NASTĘPNA ZMIANA SPRZEDAWCY

Procedura następnej zmiany sprzedawcy jest łatwiejsza i krótsza od pierwszej zmiany. Nie ma tu konieczności zawarcia nowej umowy o świadczenie usług dystrybucji, bowiem obowiązuje tu nadal umowa zawarta przy pierwszej zmianie sprzedawcy. Oprócz tego nie jest niezbędne dostosowywanie liczników – zostało to wykonane także przy pierwszej zmianie.

 

Krok 1

Wybierz sprzedawcę i zawrzyj umowę sprzedaży

Umowa ta powinna wejść w życie z dniem wygaśnięcia umowy z sprzedawcą dotychczasowym. Dzięki temu mamy pewność, że będzie ciągłość dostaw energii. Można zapytać nowego sprzedawcę  czy możliwe jest podpisanie umowy kompleksowej.

 

Krok 3

Wypowiedz umowę dotychczasowemu sprzedawcy

 

Krok 4

Poinformuj operatora systemu dystrybucyjnego, że zawarłeś umowę z nowym sprzedawcą.

 

Krok 5

Rozliczenie końcowe ze starym sprzedawcą

 

Jak szybciej zmienić sprzedawcę?

Procedurę następnej zmiany sprzedawcy także możesz skrócić udzielając pełnomocnictwa nowemu sprzedawcy.

 

Krok 1

Wybierz sprzedawcę i zawrzyj z nim umowę

W tym  kroku upoważnij sprzedawcę do reprezentowania Ciebie przed dotychczasowym sprzedawcą, a także przed dystrybutorem energii.

 

Krok 2

Końcowe rozliczenie z sprzedawcą, z którym dotychczas mieliśmy umowę.

Proces zmiany sprzedawcy w tym przypadku nie powinien trwać dłużej niż 14 dni.

 

Co powinno znaleźć się w umowie?

Umowa powinna określać m.in.:

 • nazwę oraz adres sprzedawcy prądu,
 • sposób w jaki będzie można się dowiedzieć o aktualnych cenach energii elektrycznej,
 • okres na jaki jest zawierana umowa,
 • warunki wygaśnięcia umowy oraz jej przedłużenia,
 • rekompensaty jakie będzie można otrzymać w sytuacji nie spełnienia standardów jakości usług, które mamy zagwarantowane w umowie.

 

Rozwiązanie umowy

Rozwiązanie umowy ma miejsce z ostatnim dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym oświadczenie dotrze do danego sprzedawcy energii elektrycznej. Możesz także określić późniejszy termin w jakim ma być umowa rozwiązana. 

 

Energia Direct    2014-2016 © Wszelkie prawa zastrzeżone
Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.