Polityka prywatności

Start Polityka prywatności
Polityka prywatności
Polityka prywatności i cookies

 1. Informacje ogólne
  1. Operatorem Serwisu www.energiadirect.pl jest EkoSynergia Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Sycowskiej 44, 51-319 Wrocław. NIP 6222742981, Regon 301498990. Zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000361877, NIP 6222742981, REGON: 301498990, o kapitale zakładowym w kwocie 52 400 zł, wpłaconym w całości.
  2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
   1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
   2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. ciasteczka).
   3. Poprzez zapisywanie technicznych logów na poziomie serwera www, obsługiwanego przez Hetzner Online GmbH, Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen, Germany, CEO: Martin Hetzner, Stephan Konvickova, Günther Müller, Register Court: Registergericht Ansbach, HRB 6089, VAT Reg. No.: DE812871812
  3. Niniejsza Polityka jest dokumentem informacyjnym i nie zastępuje polityki bezpieczeństwa, prowadzonej przez Operatora Serwisu zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
  4. W zakresie danych, będących danymi osobowymi w świetle przepisów o ochronie danych osobowych, administratorem danych jest Operator Serwisu.
 
 1. Informacje w formularzach
  1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
  2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
  3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
  4. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór danych osobowych, wówczas taki zbiór jest rejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
  5. Jeśli dane w formularzu umożliwiają identyfikację osoby fizycznej, to osoba taka ma prawdo do wglądu, modyfikacji i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie. Możliwe jednak, że będzie to powodowało brak dostępu do niektórych funkcji serwisu.
  6. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.
  7. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK), serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.
 
 1. Informacje o plikach cookies
  1. Serwis korzysta z plików cookies.
  2. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pliki tego rodzaju zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu lub podmioty z nim współpracujące.
  4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
   2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
   3. w celu zapamiętania składu koszyka użytkownika w sklepie internetowym,
   4. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
  5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: sesyjne (session cookies) oraz stałe (persistent cookies). Cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Stałe pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
  7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
  8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów, a także operatorów płatności.
  9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.
  10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
  11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.
 
 1. Logi serwera
  1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
  2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
   1. czas nadejścia zapytania,
   2. czas wysłania odpowiedzi,
   3. nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
   4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
   5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) - w przypadku, gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
   6. informacje o przeglądarce użytkownika,
   7. informacje o adresie IP,
  3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
  4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie do celów administrowania serwerem.
W związku z obowiązkiem wynikającym z Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

I. Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach: 
- w celu świadczenia przez Administratora bezpłatnej usługi porównania ofert (usługa została przedstawiona na stronie www z formularzem zgłoszeniowym lub w czasie rozmowy telefonicznej)
- w celu przekazania danych osobowych Partnerom, z którymi Administrator posiada umowę na powierzenie danych osobowych. Będzie to oznaczało kontakt ze strony Administratora i/lub Partnerów, w tym kontakt telefoniczny, poprzez wiadomość e-mail lub sms. 
- w celu przedstawienia oferty, kalkulacji ceny na produkt lub usługę, umówienia terminu spotkania, w przypadku kiedy jest ono niezbędne do przedstawienia oferty lub w celu oceny satysfakcji z usługi. 

II. Dane osobowe Użytkownika, w przypadku zaistnienia dodatkowych przesłanek, mogą zostać udostępnione również następującym podmiotom, z którymi Administrator zawarł odrębne umowy przetwarzania powierzania danych osobowych. W takim przypadku Administrator przeprowadzi z użytkownikiem dodatkową rozmowę telefoniczną: 

- Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Jasnogórskiej 9, NIP: 9492163154, REGON: 241811803. 
- Stilo Energy S.A. z siedzibą w Gdańsku 80-226, przy ulicy Romualda Traugutta 115C, NIP: 5851481657, REGON: 369125767. 
- E.On Foton Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-781, przy ulicy Wilhelma Konrada Roentgena 7, NIP: 5213705371, REGON: 362424165
- Polenergia Fotowoltaika S.A. z siedzibą w Warszawie 02-661, przy ulicy Plac Ireneusza Gugulskiego 1, NIP: 7792508573, REGON: 384195204.
- Votum S.A. z siedzibą we Wrocławiu 53-012, przy ulicy Wyścigowej 56i, NIP: 8992549057, REGON: 020136043. Polityka prywatności Votum S.A. 
- ENERGA-OBRÓT S.A. z siedzibą w Gdańsku, al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców, który jest prowadzony przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000280916, NIP:957-096-83-70, REGON 220418835, kapitał zakładowy (wpłacony w całości) 372 533 800 zł.
Dane osobowe Klienta, w zależności od celu przetwarzania, będą gromadzone przez Administratora przez okres niezbędny do świadczenia usług, ale także w celu przedstawiania ofert dotyczących nowych produktów (maksymalnie przez okres 10 lat od momentu zakończenia świadczenia zamówionej usługi).
- WOLTAIR.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, adres: ul. Szyszkowa 35/37, 02-285 Warszawa. NIP: 7011028945, KRS: 0000893934.

III. Klient ma prawo do: 
- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, 
- żądania od Administratora sprostowania swoich danych osobowych, 
- żądania od Administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
- wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego, 
- wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec profilowania w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim, 
- przenoszenia swoich danych, 
- cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, 
- wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

V. Podanie danych jest dobrowolne. Jest to jednak niezbędne do komunikowania się przez Administratora i/lub Partnerów w celu wykonania zamówionej usługi, w tym do:  przedstawienia oferty, kalkulacji ceny na produkt lub usługę, umówienia terminu spotkania w przypadku kiedy jest ono niezbędne do przedstawienia oferty lub w celu oceny satysfakcji z usługi. 

VI. W przypadku braku danych lub zgody na ich przetwarzanie konsekwencją może być odmowa świadczenia usług na rzecz Klienta. 
 1. Udostępnianie i powierzanie przetwarzania danych
  1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
  2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłącznie za zgodą tej osoby.
  3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

    

   1. W zakresie powierzenia przetwarzania danych osobowych Operator Serwisu zawarł pisemną umowę powierzenia przetwarzania danych, uregulowaną w art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, z dostawcą usług hostingowych przez Hetzner Online GmbH, Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen, Germany CEO: Martin Hetzner, Stephan Konvickova, Günther Müller, Register Court: Registergericht Ansbach, HRB 6089, VAT Reg. No.: DE812871812
 2. Zarządzanie plikami cookies - jak i w praktyce wyrażać i cofać zgodę?
  1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.
  2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:
   1. Internet Explorer
   2. Chrome
   3. Safari
   4. Firefox
   5. Opera
   6. Android
   7. Safari (iOS)
   8. Windows Phone
   9. Blackberry
 
 1. Dostarczanie wiadomości
  1. Zastrzegamy sobie prawo do wysyłania wiadomości osobom, które podały swoje dane, chcąc skorzystać z usług oferowanych przez serwis www.energiadirect.pl, administrowany przez EkoSynergia sp. z o.o.
  2. Pod określeniem wiadomości z serwisu www.energiadirect.pl, prowadzonego przez EkoSynergia sp. z o.o. rozumie: informacje na temat konieczności potwierdzenia rejestracji, odpowiedzi na reklamacje.
  3. Po wyrażeniu odrębnej zgody na otrzymywanie przez Użytkownika treści marketingowych, zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania podanego w formularzu adresu e-mail i/lub numerów telefonów w celu przedstawienia ofert marketingowych drogą mailową i/lub telefoniczną tj. nowości, promocji, ofert specjalnych, informacji komercyjnych, produktów i usług EkoSynergia sp. z o.o. oraz partnerów EkoSynergia sp. z o.o.
 
 1. Wyłączenie odpowiedzialności
  1. Treści i opinie umieszczane w serwisie www.energiadirect.pl przez Użytkowników nie zawsze są zgodne z opiniami EkoSynergia sp. z o.o.  i naszymi poglądami. Każdy Autor ma suwerenne prawo do umieszczania własnych opinii w swoich publikacjach.
  2. Informacje przekazywane przez EkoSynergia sp. z o.o.  są opracowywane z największą starannością, w sposób bezstronny, z poszanowaniem praw użytkowników i przy wykorzystaniu fachowej wiedzy twórców serwisu. EnergiaDirect.pl jest serwisem informacyjnym nie ponosi więc odpowiedzialności za konkretne decyzje podejmowane przez użytkowników.
 
 1. Marketing
  1. Na naszych stronach podmioty trzecie zamieszczają informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, smartfonie) oraz uzyskują do nich dostęp. To nasi zaufani partnerzy z którymi stale współpracujemy, aby dostosować do Twoich potrzeb i zainteresowań reklamy na naszych i ich stronach, a także usługi, które dostarczamy my i nasi zaufani partnerzy.

 
 1. Kontakt
  1. Użytkownicy, którzy mają jakieś pytania dotyczące niniejszej polityki prywatności, proszeni są o wysłanie pytań i uwag na adres [email protected]
Wyłączenie odpowiedzialności
 1. Treści i opinie umieszczane w serwisie www.energiadirect.pl przez Użytkowników nie zawsze są zgodne z opiniami EkoSynergia sp. z o.o.  i naszymi poglądami. Każdy Autor ma suwerenne prawo do umieszczania własnych opinii w swoich publikacjach.
 2. Informacje przekazywane przez EkoSynergia sp. z o.o.  są opracowywane z największą starannością, w sposób bezstronny, z poszanowaniem praw użytkowników i przy wykorzystaniu fachowej wiedzy twórców serwisu. EnergiaDirect.pl jest serwisem informacyjnym nie ponosi więc odpowiedzialności za konkretne decyzje podejmowane przez użytkowników.

Sprawdź zużycie energii dla urządzeń
łazienka
Łazienka
salon
Salon
warsztat
Warsztat
biuro
Biuro
ogród
Ogród
kuchnia
Kuchnia

Szybki kontakt

Zostaw nam swoje dane kontaktowe, a nasz konsultant skontaktuje się z Tobą w ciągu 24h!

Obniżyliśmy rachunki
4 6 2 1 7