FAQ

Start FAQ
Najczęściej zadawane pytania

1. Ile trwa procedura zmiany sprzedawcy?

2. Co to jest układ przedpłatowy?

3. Co to są prognozy zużycia?

4. Jak często można zmieniać sprzedawcę energii?

5. Czy zmiana dostawcy energii elektrycznej jest bezpłatna?

6. Czy nastąpi wymiana liczników energii?

7. Czy podczas zmiany sprzedawcy może wystąpić przerwa w dostawie energii elektrycznej?

8. Czy opłaty za dystrybucje wzrosną? Kto je będzie pobierać?

9. Z czego wynika możliwość zmiany sprzedawcy energii elektrycznej?

10. Na czym polega zmiana sprzedawcy energii elektrycznej?

11. Ile można zaoszczędzić zmieniając sprzedawcę prądu?

12. Co można zyskać zmieniając sprzedawcę energii elektrycznej?

13. Co należy udostępnić osobom przeprowadzającym kontrolę licznika?

14. Co powinna obejmować kontrola?

15. Co to jest legalizacja licznika?

16. Ile wynosi okres legalizacyjny?

17. Co to jest wymiana legalizacyjna i podlegalizacyjna?

18. Co zrobić w przypadku wątpliwości co do osób, które przeprowadzają kontrolę licznika?

19. Czego dotyczy kontrola dokonywana przez pracownika Zakładu Energetycznego?

20. Czy osoby kontrolujące licznik mogą wejść na teren posesji bez zgody odbiorcy?

21. Czy osoby kontrolujące licznik muszą poinformować odbiorcę o zaistniałych nieprawidłowościach?

22. Czy kontrolę licznika może przeprowadzić jedna osoba?

23. Czy osoby przeprowadzający kontrolę licznika powinni się przedstawić i w jaki sposób?

24. Czy podczas kontroli mogę domagać się wymiany legalizacyjnej?

25. Czy mogę nie zgodzić się na wymianę podlegalizacyjną licznika lub na niepodpisanie protokółu z jego wymiany?

26. Czy monterzy informują o wymianie legalizacyjnej?

27. Czy odbiorca zmuszony jest podpisać protokół powstały przy kontroli licznika?

28. Czy płacę za wymianę legalizacyjną?

29. Czy wymiana legalizacyjna ma wpływ na moje zobowiązanie za energię?

30. Jakie dokumenty odbiorca powinien otrzymać po przeprowadzonej kontroli licznika?

31. Jakie prawa mają kontrolujący licznik?

32. Jakiego rodzaju kontrolę przeprowadza przedsiębiorstwo energetyczne?

33. Kiedy może być przeprowadzona kontrola licznika w firmie?

34. Kiedy można przeprowadzić kontrolę licznika u odbiorcy indywidualnego?

35. Kto dokonuje wymiany legalizacyjnej i kiedy?

36. Co jeśli brakuje plomby na zabezpieczeniu przedlicznikowym czy oznacza to, że licznik jest uszkodzony?

37. Gdzie można zgłosić awarię/uszkodzenie licznika?

38. Jak zabezpieczyć instalację elektryczną?

39. Jak zlokalizować zwarcie instalacji elektrycznej?

40. Co jeśli stan licznika na fakturze jest błędny?

41. Co kiedy brakuje odczytu licznika?

42. Czy można żądać laboratoryjnego sprawdzenia prawidłowości układu pomiarowo-rozliczeniowego?

43. Dlaczego na nowym liczniku widać już jakieś zużycie?

44. Co pokazuje nasz licznik?

45. Kim jest Operator Systemu Dystrybucyjnego?

46. Czy po zmianie sprzedawcy wzrosną opłaty dystrybucyjne?

47. Kim jest sprzedawca energii elektrycznej a kim jej dystrybutor?

48. Kto ponosi koszty związane z przeniesieniem licznika na zewnątrz budynku? Czy mogę starać się o bezpłatne przeniesienie licznik

49. Jak odczytać stan licznika?

50. Jak odczytać stan licznika elektronicznego?

51. Dwa rachunki za prąd

52. Kto decyduje o cenach energii elektrycznej?

53. Zmiana właściciela. Jak przepisać licznik na nowego odbiorcę energii?

54. Zakończenie działalności gospodarczej, co dalej z umową na sprzedaż energii?

55. Zmiana Dystrybutora dlaczego jest niemożliwa?

56. Różnica między gwarancją ceny a rabatem?

57. Jak obliczyć ile prądu pobiera dane urządzenie?

58. Dystrybucja energii elektrycznej

59. Parametry jakości energii elektrycznej

60. Co to jest uziemienie?

61. Czym są żarówki Power LED?

62. Co to jest rozdzielnia elektryczna?

63. Efektywność energetyczna

64. Kompensacja energii biernej

65. Energetyka jądrowa, co warto wiedzieć

66. W jaki sposób sprzedawcę wybierają spółki sektora publicznego?

67. Co to jest przepięcie sieci?

68. Jakie są dopuszczalne spadki napięcia?


Sprawdź zużycie energii dla urządzeń
łazienka
Łazienka
salon
Salon
warsztat
Warsztat
biuro
Biuro
ogród
Ogród
kuchnia
Kuchnia

Szybki kontakt

Zostaw nam swoje dane kontaktowe, a nasz konsultant skontaktuje się z Tobą w ciągu 24h!

Obniżyliśmy rachunki
4 6 2 1 7