Generator wniosków o przyłącze

Start Generator wniosków
Witaj w darmowym generatorze wniosków
EnergiaDirect.pl
Generator wniosków jest darmowym narzędziem umożliwiającym przygotowanie wniosków o przyłącze energetyczne.


Planujesz zużywać energię elektryczną na potrzeby prowadzonego gospodarstwa domowego oraz innych obiektów z nim związanych lub rozpoczynasz budowę domu, planujesz dokonać rozdziału istniejącej instalacji elektrycznej, np. w przypadku zamieszkania dwóch rodzin w jednym lokalu, musisz o to zawnioskować do właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

W celu rozpoczęcia procedury przyłączenia należy złożyć wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci.
Wniosek możesz również pobrać z naszej strony internetowej, albo wypełnić przez generator i przesłać na adres korespondencyjny właściwego terytorialnie OSD.

Uzupełnij dane i wydrukuj gotową umowę
lub pobierz pusty dokument:

Wzór umowy PDF
Uzupełnij dane i wydrukuj gotową umowę

Generator wniosków o przyłącze

Przed wypełnianiem wniosku przygotuj:

  • Swoje dane identyfikacyjne (w tym PESEL) i teleadresowe, są niezbędne aby Dystrybutor rozpatrzył wniosek.
  • Określenie obiektu, który będzie przyłączany do sieci: np. mieszkanie, dom jednorodzinny, domek rekreacyjny, plac budowy, altana, garaż, itp.
  • Przewidywane zapotrzebowanie na moc przyłączeniową, stanowiące sumę mocy jednocześnie użytkowanych urządzeń oraz wnioskowanego układu zasilania (1 lub 3 – fazowy) zob. dodatkowe informacje - określenie mocy przyłączeniowej,
  • Przewidywany termin rozpoczęcia poboru energii elektrycznej,
  • Przewidywane roczne zużycie energii elektrycznej, zob. dodatkowe informacje – zużycie energii.

Do wniosku będziesz musiał dołączyć:

  • Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny określający usytuowanie przyłączanego obiektu względem istniejącej sieci oraz usytuowanie sąsiednich obiektów,
  • Dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z obiektu, pod pojęciem którego należy rozumieć każde uprawnienie do władania obiektem np.: własność, użytkowanie wieczyste, użytkowanie własnościowe prawo do lokalu, spółdzielcze prawo do lokalu, najem, dzierżawa.


Wybierz właściwego dla Twojego regionu Operatora Systemu Dystrybucyjnego
Dla domu dom
Płać za energię jak najmniej. Porównaj ceny.
firma Dla firmy

Szybki kontakt

Zostaw nam swoje dane kontaktowe, a nasz konsultant skontaktuje się z Tobą w ciągu 24h!

Obniżyliśmy rachunki
4 6 2 1 7