Generator wniosków o przyłącze

Start Generator wniosków
Witaj w darmowym generatorze wniosków
EnergiaDirect.pl
Generator wniosków jest darmowym narzędziem umożliwiającym przygotowanie wniosków o przyłącze energetyczne.


Planujesz zużywać energię elektryczną na potrzeby prowadzonego gospodarstwa domowego oraz innych obiektów z nim związanych lub rozpoczynasz budowę domu, planujesz dokonać rozdziału istniejącej instalacji elektrycznej, np. w przypadku zamieszkania dwóch rodzin w jednym lokalu, musisz o to zawnioskować do właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

W celu rozpoczęcia procedury przyłączenia należy złożyć wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci.
Wniosek możesz również pobrać z naszej strony internetowej, albo wypełnić przez generator i przesłać na adres korespondencyjny właściwego terytorialnie OSD.

Uzupełnij dane i wydrukuj gotową umowę
lub pobierz pusty dokument:

Wzór umowy PDF
Uzupełnij dane i wydrukuj gotową umowę

Generator wniosków o przyłącze

Przed wypełnianiem wniosku przygotuj:

  • Swoje dane identyfikacyjne (w tym PESEL) i teleadresowe, są niezbędne aby Dystrybutor rozpatrzył wniosek.
  • Określenie obiektu, który będzie przyłączany do sieci: np. mieszkanie, dom jednorodzinny, domek rekreacyjny, plac budowy, altana, garaż, itp.
  • Przewidywane zapotrzebowanie na moc przyłączeniową, stanowiące sumę mocy jednocześnie użytkowanych urządzeń oraz wnioskowanego układu zasilania (1 lub 3 – fazowy) zob. dodatkowe informacje - określenie mocy przyłączeniowej,
  • Przewidywany termin rozpoczęcia poboru energii elektrycznej,
  • Przewidywane roczne zużycie energii elektrycznej, zob. dodatkowe informacje – zużycie energii.

Do wniosku będziesz musiał dołączyć:

  • Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny określający usytuowanie przyłączanego obiektu względem istniejącej sieci oraz usytuowanie sąsiednich obiektów,
  • Dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z obiektu, pod pojęciem którego należy rozumieć każde uprawnienie do władania obiektem np.: własność, użytkowanie wieczyste, użytkowanie własnościowe prawo do lokalu, spółdzielcze prawo do lokalu, najem, dzierżawa.


Wybierz właściwego dla Twojego regionu Operatora Systemu Dystrybucyjnego
Dla domu dom
Porównaj oferty na fotowoltaikę i oszczędzaj nawet 40%
firma Dla firmy

Szybki kontakt

Zostaw nam swoje dane kontaktowe, a nasz konsultant skontaktuje się z Tobą w ciągu 24h!

Obniżyliśmy rachunki
4 6 2 1 7