FAQ
Start FAQ Czy osoby kontrolujące licznik mogą wejść na teren posesji bez zgody odbiorcy?
Artykuł

Czy osoby kontrolujące licznik mogą wejść na teren posesji bez zgody odbiorcy?Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych w § 10 wyraźnie zaznacza, że wejście na teren nieruchomości lub do pomieszczeń w celu przeprowadzenia kontroli oraz sama kontrola odbywa się w obecności odbiorcy bądź osób przez odbiorcę upoważnionych. Wcześniejszy paragraf 7 wskazuje, że kontrolę przeprowadza się w dniach i godzinach pracy, obowiązujących u odbiorcy, w sposób nie zakłócający pracy, a kontrolę w lokalu mieszkalnym przeprowadza się ją w godzinach od 7:00 do 20:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Co jednak kiedy odbiorca nie chce wpuścić kontrolerów na teren posesji, Zakład Energetyczny skorzysta ze środka „wymuszającego,” który nie znajduje się w powyższym akcie prawnym, ale w innych przepisach prawa. Będzie to zawiadomienie organów ścigania o podejrzeniu popełnieniu przestępstwa jakim jest nielegalny pobór energii elektrycznej. Następnie w celu ustalenia czy do przestępstwa doszło Zakład zażąda udziału Policji w czynnościach kontrolnych. 


Dla domu dom
Płać za energię jak najmniej. Porównaj ceny.
firma Dla firmy
Sprawdź zużycie energii dla urządzeń
łazienka
Łazienka
salon
Salon
warsztat
Warsztat
biuro
Biuro
ogród
Ogród
kuchnia
Kuchnia

Szybki kontakt

Zostaw nam swoje dane kontaktowe, a nasz konsultant skontaktuje się z Tobą w ciągu 24h!

Obniżyliśmy rachunki
4 6 2 1 7