FAQ
Start FAQ Zakończenie działalności gospodarczej, co dalej z umową na sprzedaż energii?
Artykuł

Zakończenie działalności gospodarczej, co dalej z umową na sprzedaż energii?Jeśli zakończenie prowadzenia działalności gospodarczej wiąże się z utratą prawa do lokalu, w którym prowadzona była działalność (tj. sprzedażą czy wypowiedzeniem umowy najmu, czy nie podpisaniem nowej umowy) należy przesłać dokumenty potwierdzające zbycie takiego lokalu wraz z własnoręcznie podpisaną rezygnacją/wypowiedzeniem z usług do sprzedawcy. W umowach często widniej napis, że odbiorcą energii jest osoba posiadająca tytuł prawny do lokalu, gdy odbiorca go utraci następuje rozwiązanie. Jednak o tym fakcie należ powiadomić sprzedawcę. W wyniku tych czynności zostanie rozwiązana umowa, jednak to od szczególnych jej warunków zależ czy zostanie też naliczona kara. Opłata za wcześniejsze wypowiedzenie umowy, powinna być uregulowana w umowie bądź regulaminie. Istnieją przypadki kiedy sprzedawca rezygnuje z jej poboru przykładem jest śmierć odbiorcy, wówczas sprzedawcy chcą przeprowadzić cesje na sługę a odbiorcą ma być spadkobierca legitymujący się tytułem prawnym do lokalu.

Jeśli odbiorca nie traci tytułu prawnego do lokalu należy wystąpić z wnioskiem o zmianę grupy taryfowej na G. W tym celu należy skontaktować się ze sprzedawcą.  


Dla domu dom
Porównaj oferty na fotowoltaikę i oszczędzaj nawet 40%
firma Dla firmy
Sprawdź zużycie energii dla urządzeń
łazienka
Łazienka
salon
Salon
warsztat
Warsztat
biuro
Biuro
ogród
Ogród
kuchnia
Kuchnia

Szybki kontakt

Zostaw nam swoje dane kontaktowe, a nasz konsultant skontaktuje się z Tobą w ciągu 24h!

Obniżyliśmy rachunki
4 6 2 1 7