FAQ
Start FAQ Zakończenie działalności gospodarczej, co dalej z umową na sprzedaż energii?
Artykuł

Zakończenie działalności gospodarczej, co dalej z umową na sprzedaż energii?Jeśli zakończenie prowadzenia działalności gospodarczej wiąże się z utratą prawa do lokalu, w którym prowadzona była działalność (tj. sprzedażą czy wypowiedzeniem umowy najmu, czy nie podpisaniem nowej umowy) należy przesłać dokumenty potwierdzające zbycie takiego lokalu wraz z własnoręcznie podpisaną rezygnacją/wypowiedzeniem z usług do sprzedawcy. W umowach często widniej napis, że odbiorcą energii jest osoba posiadająca tytuł prawny do lokalu, gdy odbiorca go utraci następuje rozwiązanie. Jednak o tym fakcie należ powiadomić sprzedawcę. W wyniku tych czynności zostanie rozwiązana umowa, jednak to od szczególnych jej warunków zależ czy zostanie też naliczona kara. Opłata za wcześniejsze wypowiedzenie umowy, powinna być uregulowana w umowie bądź regulaminie. Istnieją przypadki kiedy sprzedawca rezygnuje z jej poboru przykładem jest śmierć odbiorcy, wówczas sprzedawcy chcą przeprowadzić cesje na sługę a odbiorcą ma być spadkobierca legitymujący się tytułem prawnym do lokalu.

Jeśli odbiorca nie traci tytułu prawnego do lokalu należy wystąpić z wnioskiem o zmianę grupy taryfowej na G. W tym celu należy skontaktować się ze sprzedawcą.  


Dla domu dom
Płać za energię jak najmniej. Porównaj ceny.
firma Dla firmy
Sprawdź zużycie energii dla urządzeń
łazienka
Łazienka
salon
Salon
warsztat
Warsztat
biuro
Biuro
ogród
Ogród
kuchnia
Kuchnia

Szybki kontakt

Zostaw nam swoje dane kontaktowe, a nasz konsultant skontaktuje się z Tobą w ciągu 24h!

Obniżyliśmy rachunki
4 6 2 1 7