Gaz
Start Gaz Czy można zmienić taryfę gazową?
Artykuł

Czy można zmienić taryfę gazową?

Przedsiębiorstwo gazowe corocznie kwalifikuje odbiorcę do danej grupy taryfowej. Pod uwagę brane jest zużycie paliwa gazowego. Kiedy możliwa jest zmiana taryfy na gaz?

Jak wygląda kwalifikacja do grupy taryfowej?

W przypadku, gdy okres obowiązywania umowy nie wynosi więcej niż jeden rok umowny to odbiorca jest kwalifikowany do danej grupy na podstawie zadeklarowanego zużycia gazu. Zużycie to wynika z sumy mocy godzinowych urządzeń zainstalowanych mając na względzie charakterystykę poboru paliwa gazowego.

Kiedy można zmienić taryfę gazową?

Taryfę gazu można zmienić w dwóch przypadkach:

  • Zmiana wielkości zużycia paliwa gazowego

Zmiana grupy taryfowej może nastąpić w wyniku stwierdzenia zużycia gazu w ilości dającej podstawę do kwalifikowania danego odbiorcy do innej niż aktualnie taryfowej grupy. W tym przypadku zmiana grupy taryfowej jest dokonywana przez przedsiębiorstwo gazowe na podstawie zużycia gazu, nie ma konieczności składania przez odbiorcę żadnego oświadczenia. Od momentu zakwalifikowania odbiorca jest rozliczany według stawek dla nowej taryfy gazowej.

  • Oświadczenie odbiorcy o zmianie grupy taryfowej

Odbiorca, który jest zakwalifikowanych do jednej z następujących grup taryfowych: od W-1.1 do W-3.12T, od Z-1.1 do Z-3.12T i od S-1.1 do S-3.12T może samodzielnie dokonać wyboru grupy taryfowej. Przy czym zmiana taryfy musi się odbyć po pierwsze w ramach tego samego rodzaju paliwa gazowego, a po drugie w ramach cechującej się taką samą umowną ilością zużycia gazu w skali roku.

Przykładowo odbiorca z grupy W-1.1 ma możliwość zmiany taryfy na W-1.2 albo W-1.12T. W tych grupach obowiązuje bowiem taka sama roczna ilość umowna paliwa gazowego. Zmieniając samodzielnie grupę taryfową odbiorca zmienia de facto liczbę odczytów gazomierza.

Jak zmienić taryfę gazową?

Aby zmienić grupę taryfową na inną należy wypełnić odpowiedni wniosek i dostarczyć go do przedsiębiorstwa: osobiście do najbliższego Biura Obsługi Klienta, drogą e-mailową albo pocztą tradycyjną. Co istotne taryfę można zmienić tylko raz w ciągu roku umownego.

Średnia ocena
 
 
 
 
 

Dziękujemy za oddanie głosu


Zobacz też inne wpisy

PGNiG taryfy na gaz zatwierdzone. Ile zapłacimy w 2018 roku?
20 Grudzień 2017
Urząd Regulacji Energetyki podał, że zatwierdził taryfę energetyczną największego sprzedawcy, czyli PGNiG Obrót Detaliczny. Ponadto nowe taryfy wyznac...
Jakie są taryfy gazowe dla domu i firmy?
23 Listopad 2017
Na rachunku za gaz z pewnością znajdziemy informacje do jakiej grupy taryfowej należymy. Co kryje się pod nazwą W1 czy W8? Co oznacza symbol S czy Z? ...
PGNiG cena gazu 2018 bez zmian?
06 Grudzień 2017
Największy w Polsce sprzedawca gazu – PGNiG Obrót Detaliczny – złożył wniosek do Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie taryf na pierwszy kwartał 2018 ...
Dla domu dom
Płać za gaz jak najmniej. Porównaj ceny.
firma Dla firmy

Szybki kontakt

Zostaw nam swoje dane kontaktowe, a nasz konsultant skontaktuje się z Tobą w ciągu 24h!

Z nami sprzedawcę energii zmieniło
0 7 3 1