Gaz
Start Gaz Umowa na gaz – co powinna zawierać?
Artykuł

Umowa na gaz – co powinna zawierać?

Podpisujesz umowę z przedsiębiorstwem gazowym na sprzedaż gazu, świadczenie usługi dystrybucji gazu, o przyłączenie do sieci czy umowę kompleksową? Sprawdź co powinno się w nich znaleźć.

umowa na gaz - co powinna zawierać

Umowa sprzedaży gazu

W tego rodzaju umowie powinny się znaleźć następujące pozycje:

 • miejsce dostawy paliwa gazowego,
 • wolumen gazu,
 • moc umowna,
 • cena za 1 kWh lub grupa taryfowa,
 • warunki wprowadzenia zmian w cennikach oraz grupy taryfowej,
 • sposób rozliczeń (rzeczywiste czy prognozowane),
 • wysokość bonifikat w przypadku niespełnienia przez sprzedawcę standardów jakościowych obsługi klientów,
 • odpowiedzialność przedsiębiorstwa gazowego oraz odbiorcy gazu za niedotrzymanie warunków umowy,
 • okres obowiązywania umowy,
 • warunki rozwiązania umowy.

Umowa o świadczenie usług dystrybucji gazu

Podpisując umowę o świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego sprawdźmy czy zawiera takie dane jak:

 • moc umowna,
 • ilość gazu (w danych okresach umownych),
 • miejsce dostarczenia paliwa gazowego,
 • jakościowe standardy,
 • warunki związane z niezawodnością dostaw gazu,
 • stawki opłat dystrybucyjnych,
 • grupa taryfowa,
 • sposób rozliczania się,
 • techniczne parametry gazu,
 • maks. ograniczenia w poborze paliwa gazowego,
 • wysokość bonifikat,
 • odpowiedzialność dystrybutora gazu i odbiorcy gazu za niedotrzymanie warunków umowy,
 • okres obowiązywania umowy,
 • informacje dot. warunków rozwiązania umowy.

Umowa kompleksowa

Jeśli chodzi o umowę kompleksową to powinna ona łączyć cechy umowy na sprzedaż gazu i umowy na świadczenie usług dystrybucji gazu.

Umowa o przyłączenie do sieci gazowej

W umowie o przyłączenie do gazowej sieci powinny się znaleźć następujące elementy:

 • termin wykonania przyłącza gazowego,
 • zakres prac, które są konieczne przy realizacji przyłączenia,
 • wysokość opłaty za przyłącze,
 • rozgraniczenie własności sieci i instalacji,
 • informacje dot. lokalizacji i parametrów gazomierza,
 • warunki udostępnienia nieruchomości odbiorcy przedsiębiorstwu gazowemu w celu przyłączenia do sieci,
 • prawdopodobny termin podpisania umowy na dystrybucje gazu,
 • szacowany pobór gazu,
 • odpowiedzialność obu stron umowy o przyłącze w przypadku niedotrzymania warunków umowy,
 • okres trwania umowy,
 • warunki rozwiązania umowy.
Średnia ocena
 
 
 
 
 

Dziękujemy za oddanie głosu


Dla domu dom
Płać za gaz jak najmniej. Porównaj ceny.
firma Dla firmy

Szybki kontakt

Zostaw nam swoje dane kontaktowe, a nasz konsultant skontaktuje się z Tobą w ciągu 24h!

Z nami sprzedawcę energii zmieniło
0 7 3 1