Poradniki
Start Poradniki Program Czyste Powietrze. Jak i na co można dostać dofinansowanie?
Artykuł

Program Czyste Powietrze. Jak i na co można dostać dofinansowanie?

W ramach tego rządowego programu można otrzymać dotację lub pożyczkę na wymianę przestarzałego źródła ciepła, wymianę okien, drzwi czy bram garażowych, ocieplenie domu czy montaż instalacji fotowoltaicznej. Jak otrzymać środki?

program czyste powietrze

Kto może brać udział w programie?

Celem programu Czyste Powietrze jest zmniejszenie emisji pyłów oraz innych zanieczyszczeń, które do atmosfery wprowadzają budynki jednorodzinne. Program skupia się przede wszystkim na wymianie starych pieców oraz przeprowadzeniu termomodernizacji domów. Środki na mi.in. te cele mogą otrzymać właściciele bądź współwłaściciele domów jednorodzinnych (za zgodą pozostałych współwłaścicieli) oraz osoby posiadające zgodę na jego budowę.

Na co jest dofinansowanie?
Korzystając z programu można otrzymać dotacje bądź pożyczkę na m.in.:

  • wymianę przestarzałych źródeł ciepła i zakup oraz instalację nowych źródeł ciepła, które spełniają wymagania programu;

  • wymianę drzwi zewnętrznych, okien oraz bram garażowych;

  • materiały oraz prace niezbędne przy termomodernizacji budynku;

  • na instalację centralnego ogrzewania oraz c.w.o (ciepła woda użytkowa);

  • wentylację mechaniczną wraz z odzyskiem ciepła;

  • montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych.

Więcej informacji nt. celów programu można znaleźć na https://program-czyste-powietrze.pl/program-czyste-powietrze/

Ile można otrzymać?

Osoba biorąca udział w programie Czyste Powietrze może wnioskować o zwrot części poniesionych kosztów. Minimalny koszt, od którego liczy się dofinansowanie wynosi 7 tysięcy złotych, a maksymalny ustalono na poziomie 53 tysięcy złotych. Jeśli koszty przekroczą ten pułap można otrzymać na nie dofinansowanie, ale tylko w formie pożyczki. Wysokość dofinansowania jakie można otrzymać zależy od tego, ile wynosi w danym gospodarstwie domowym miesięczny dochód na osobę (metodyka obliczania podobna jak w przypadku programu 500+).

Jak wypełnić wniosek o dofinansowanie?

Wnioski o dotację czy pożyczkę przyjmują i rozpatrują Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dokumenty można składać w wersji elektronicznej oraz papierowej. Elektroniczna wersja wniosku, czyli interaktywny PDF można pobrać z Portalu Beneficjenta dostępnego na stronach internetowych poszczególnych WFOŚiGW. Szczegółową instrukcję jak wypełnić wniosek o dofinansowanie z programu Czyste Powietrze można znaleźć na: https://program-czyste-powietrze.pl/jak-wypelnic-wniosek-czyste-powietrze-instrukcja/

Jak wypłacane jest dofinansowanie?

Zgodnie z zasadami programu Czyste Powietrze beneficjent na realizację celów, które są ujęte w umowie o dofinansowanie ma 24 miesiące od momentu jej zawarcia. Ustalono maksymalny termin na realizację inwestycji - 30.06.2029 r. Natomiast wypłata środków może nastąpić transzami lub na zakończenie całego przedsięwzięcia. W tym celu beneficjent składa wniosek o płatność oraz załącza wymagane dokumenty (m.in. protokół odbioru, faktury, rachunki).

Ważne: w ciągu 3 lat od zakończenia inwestycji może zostać przeprowadzona kontrola - przez pracownika Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej albo uprawnione zewnętrzne podmioty.

Więcej informacji o programie na https://program-czyste-powietrze.pl/

Wybierz pompę ciepła z dofinansowaniem. Zamów wycenę

 

Średnia ocena
 
 
 
 
 

Dziękujemy za oddanie głosu


Porównaj oferty instalacji fotowoltaicznych
dla domu:
na dachu
na gruncie
płaski
15o
35o - wzorcowy
powyżej 35o
dachówka
blacha
papa
Najlepsze oferty energii elektrycznej
artykuły
Archiwum
Sprawdź zużycie energii dla urządzeń
łazienka
Łazienka
salon
Salon
warsztat
Warsztat
biuro
Biuro
ogród
Ogród
kuchnia
Kuchnia

Szybki kontakt

Zostaw nam swoje dane kontaktowe, a nasz konsultant skontaktuje się z Tobą w ciągu 24h!

Obniżyliśmy rachunki
4 6 2 1 7