Poradniki
Start Poradniki Wniosek o dodatek osłonowy jak wypełnić?
Artykuł

Wniosek o dodatek osłonowy jak wypełnić?

Od połowy lutego 2022 roku obowiązuje nowy wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego. Dowiedz się, jak go poprawnie wypełnić.

wniosek o dodatek osłonowy jak wypełnić

Photo by Ben Mullins on Unsplash
  

Jak wypełnić wniosek o dodatek osłonowy? Krok po kroku

CZĘŚĆ I: DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY I JEGO GOSPODARSTWA

DOMOWEGO

Wniosek skieruj do wójta, burmistrz bądź prezydenta miasta albo Ośrodka Pomocy Społecznej. Informację o tym, kto prowadzi sprawy dot. dodatku osłonowego uzyskasz w urzędzie gminy. 

W tej części dokumentu wpisz swoje dane oraz wszystkich osób z Twojego gospodarstwa domowego. Jeśli chcesz, aby dodatek był wypłacany w formie przelewu wpisz numer rachunku bankowego. 

wniosek o dodatek osłonowy

Uwaga! Pamiętaj, aby wniosek wypełniać drukowanymi literami. 

W kolejnej części możesz podać informację dot. ogrzewania na paliwo stałe. Jest to część nieobowiązkowa, ale jeśli posiadasz taki rodzaj ogrzewania to możesz otrzymać o 25 procent wyższy dodatek osłonowy. 

Następny punkt wniosku dot. organu, do opłacane były składki na ubezpieczenia zdrowotne członków danego gospodarstwa domowego: ZUS, KRUS, brak, inny podmiot. 

Punkt 5 to dane dot. dochodów gospodarstwa domowego. W przypadku płacenia alimentów należy wpisać ich sumę w danych roku kalendarzowym. Jeśli Ty albo ktoś z członków Twojej rodziny osiągnęliście dochody, które nie podlegają opodatkowaniu dochodowym od osób fizycznych w podpunkcie 2 zaznacz opcję “TAK”. W przypadku takiego zaznaczenia obowiązkowo należy wypełnić część III wniosku. 

Drugie pole dot. osiągania dochodów z gospodarstwa domowego. W razie zaznaczenia opcji “TAK” należy wypełnić część IV wniosku. 

CZĘŚĆ II: OŚWIADCZENIA

W tym miejscu potwierdzasz, że wnioskujesz o dodatek osłonowy oraz że podane we wniosku dane są prawdziwe. Podaj również, jakie dokumenty załączasz do wniosku. 

UWAGA: Jeśli złożysz fałszywe oświadczenia, to grozi Ci odpowiedzialność karna. 

Dodatek osłonowy - komu przysługuje i jak go otrzymać? 

Dodatek osłonowy to forma dopłaty do energii, która ma celu zrekompensowanie rosnących cen prądu, gazu, ciepła oraz paliw. Wnioski można składać do końca października 2022 roku. 

Dodatek osłonowy przysługuje każdemu, kto spełnia określone kryterium dochodowe. O dodatek można się ubiegać niezależnie od tego, czy mieszka w domu jednorodzinnym, czy mieszkaniu komunalnym, spółdzielczym czy własnościowym. Prawo do tego dodatku nie jest uzależnione od tego, czy dana osoba jest właścicielem domu czy mieszkania, czy też tylko jego jego najemcą. Istotne jest zatem wyłącznie kryterium dochodowe. 

Wysokość dodatku osłonowego 

Dodatek osłonowy w 2022 roku dla gospodarstwa domowego wynosi od 20 zł do 1437,50 zł. Dokładna jego wysokość jest określana na podstawie następujących kryteriów:

  • liczba osób, które stanowią wspólne gospodarstwo domowe 

W jego skład wlicza się wszystkie osoby, które wspólnie zamieszkują oraz gospodarują. Nie ma znaczenia, czy dane osoby są ze sobą spokrewnione czy też nie bądź czy są w związku formalnym czy nieformalnym. 

  • wysokość dochodu gospodarstwa domowego 

Dochód gospodarstwa domowego jest określany zgodnie z definicją, jaka znajduje się w ustawie o świadczeniach rodzinnych. 

  • posiadanie ogrzewania na paliwo stałe 

Osoba, która chce otrzymać dodatek powinna dokonać wpisu do centralnej ewidencji emisyjności budynków. 

 

Średnia ocena
 
 
 
 
 

Dziękujemy za oddanie głosu


Porównaj oferty instalacji fotowoltaicznych
dla domu:
na dachu
na gruncie
płaski
15o
35o - wzorcowy
powyżej 35o
dachówka
blacha
papa
Najlepsze oferty energii elektrycznej
artykuły
Archiwum
Sprawdź zużycie energii dla urządzeń
łazienka
Łazienka
salon
Salon
warsztat
Warsztat
biuro
Biuro
ogród
Ogród
kuchnia
Kuchnia

Szybki kontakt

Zostaw nam swoje dane kontaktowe, a nasz konsultant skontaktuje się z Tobą w ciągu 24h!

Obniżyliśmy rachunki
4 6 2 1 7