Poradniki
Start Poradniki Jak reklamować rachunek za prąd?
Artykuł

Jak reklamować rachunek za prąd?

Odbiorca energii jako konsument ma swoje prawa i nikt nie może go ich pozbawić. Minęły czasy kiedy to walka z przedsiębiorstwem energetycznym była walką z wiatrakami. Poznaj swoje prawa w zakresie reklamacji.

jak reklamować rachunek za prąd reklamacja u sprzedawcy prądu jak napisać reklamacje faktury za energie elektryczna co powinna zawierać reklamacja rachunku za prąd

Fot. Flickr.com

Prawo odbiorców energii do informacji

Era liczników elektronicznych, liczników należących do rodziny smart niedługo opanuje całą Polskę. Dystrybutorzy muszą wymienić stare urządzenia pomiarowe do 2020 roku. Czy wówczas nie będzie pojawiać się problem zawyżonych rachunków? Energetycy twierdzą, że nie, gdyż system ten będzie automatycznie przesyłał pobrane przez odbiorcę kilowatogodziny. Obecnie rozliczenia odbywają się jeszcze w znacznej większości przypadków w sposób prognozowany. Z informacji podanych przez dystrybutorów energii elektrycznej wynika, że najwięcej inteligentnych liczników energii zamontowano na terenie działania Energa Operator oraz Tauron Dystrybucja. Powinno dziwić zakład energetyczny, że nasze zużycie energii elektrycznej w analogicznym okresie poprzedniego roku, czy miesiąca było zupełnie inne.Niestety firmy energetycznemają inne zdanie na ten temat, zawyżony rachunek należy opłacić a dopiero później starać się o zwrot środków. Przed złożeniem reklamacji warto poprosić sprzedawcę o informację na temat naszego zużycia.Sprzedawca energii musi ustosunkować się do naszej prośby i przesłać nam informację, o którą wnioskujemy.

Urządzenie pomiarowe - sprawdź czy działa prawidłowo

Winą za złe naliczenie można obarczyć urządzenie pomiarowe. To na jego pracę powołuje się sprzedawca/dystrybutor jeśli odbiorca zwróci się z reklamacją rachunku. Wniosek o jego zbadanie można przesłać na piśmie do sprzedawcy. W ciągu 14 dni, powinien pojawić się przedstawiciel dystrybutora, który zbada jak działa urządzenie. Licznik energii elektrycznej może być poddany badaniu w laboratorium, które może wskazać sam wnioskujący.Niestety, jeśli okaże się, że licznik działał prawidłowo za jego zbadanie naliczona zostanie opłata, którą zobowiązany jest uregulować wnioskujący.Zanim zatem postanowimy zażądać od dystrybutora zbadania urządzenia rozliczeniowo-pomiarowegownikliwie obserwujmy jego pracę. Warto odłączyć od zasilania wszystkie możliwe urządzenia elektryczne, jakie znajdują się w naszym domu. Jeśli pomimo ich odłączenia licznik nalicza kilowatogodziny to mamy już pewność że nie działa, tak jak powinien i to on odpowiada za wysoki rachunek za energię elektryczną. Oczywiście, jeśli badanie wykaże, że licznik działał w sposób nieprawidłowy to koszt badania pokryje z własnych środków właściciel licznika, którym w przypadku taryfy G jest Operator Systemu Dystrybucyjnego.

Co musi zawierać reklamacja rachunku?

Podstawowe dane jakie muszą znaleźć się na każdej reklamacji to:

  • imię i nazwisko wnioskującego,
  • jego indywidualny numer klienta,
  • określenie przedmiotu reklamacji oraz reklamowanego okresu jeśli taki zaistniał,
  • przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację,
  • datę zawarcia umowy i określony w niej termin rozpoczęcia świadczenia usługi,
  • wysokość kwoty odszkodowania lub innej należności w przypadku gdy reklamujący żąda ich wypłaty,
  • numer konta bankowego lub adres właściwy do wypłaty odszkodowania lub wniosek o zaliczenie go na poczet przyszłych płatności,
  • podpis odbiorcy.

Reklamację składamy zawsze na piśmie

Najlepiej jeśli mamy potwierdzoną kopię złożenia reklamacji, tak aby mieć dowód, jeśli reklamacja nie zostanie rozparzona w ciągu 14 dni - wówczas automatycznie jest uznawana za rozpatrzoną w sposób pozytywny.Ustawa nie precyzuje, czy chodzi tu o dni kalendarzowe, czy też robocze, ale należy przyjmować, że chodzi o dni kalendarzowe. Okres zaczyna biec od dnia od dnia następnego od złożenia reklamacji. Reklamację można także wnieść za pośrednictwem platformy eBOK (elektroniczne Biuro Obsługi Klienta), ale tylko w przypadku sprzedawców, którzy respektują i udostępniają takie rozwiązania. W większości przypadków nie wystarczy napisać kilku zdań zażalenia na formularzu sprzedawcy.Reklamacja powinna wniesiona zostać na piśmie, na adres sprzedawcy/dystrybutora.Taki sposób składania jest najbezpieczniejszy, pismo wniesione za pośrednictwem e-mail nie zostanie rozpatrzone, jeślisposób kontaktu w tej sprawie nie jest przyjęty przez firmę energetyczną.W treści pisma nie może dodatkowo zabraknąć:

  • zarzutu, czyli tego co reklamujemy, wysokość rachunku spowodowaną złym naliczeniem stawki czy zawyżeniem ilości pobranych kWh,
  • żądanie zadośćuczynienia, czyli tego co chcemy zyskać po rozpatrzeniu reklamacji.

Czy wiesz, że przyczyn dziwnie wysokiego rachunku za prądu w firmie może być znacznie więcej? Dowiedz się, w jakich sytuacjach można zgłosić reklamację i nie czekaj na horrendalne kwoty za energię. 

pobierz wzór reklamacji

Reklamacja rachunku PGE

PGE to jedna z największych grup energetycznych w naszym kraju. W ramach tej grupy swoją działalność prowadzi PGE Obrót (sprzedawca energii) i PGE Dystrybucja (dystrybutor energii). Pisząc reklamacje rachunku za prąd upewnij się czy dotyczy ona części sprzedażowej czy dystrybucyjnej.

Jak złożyć reklamacje w PGE Obrót?

Jeśli od PGE Obrót otrzymałeś Twoim zdaniem za wysoki bądź odwrotnie za niski rachunek za prąd to masz prawo do złożenia reklamacji. Do tego jeśli w ciągu 14 dni nie otrzymasz odpowiedzi to uznaje się, że reklamacja zostaje uznana za rozpatrzoną pozytywnie. Termin ten może być jednak inny – przejrzyj dokładnie swoją umowę z sprzedawcą czy dystrybutorem energii elektrycznej. Reklamacja najlepiej, jeśli jest złożona w formie pisemnej – wysyłamy pocztą tradycyjną lub elektroniczną. Jeśli posiadasz konto w eBOK PGE to jest tam możliwość złożenia reklamacji. Zastrzeżenia co do wysokości rachunku możesz zgłosić także telefonicznie (infolinia PGE) lub osobiście w najbliższych Biurze Obsługi Klienta PGE.

Jak złożyć reklamacje w PGE Dystrybucja?

Jeśli twoim zdaniem usługa dystrybucji energii elektrycznej nie jest realizowana w sposób prawidłowy to także masz prawo do reklamacji. Może ona dotyczyć działania urządzenia rozliczeniowo-pomiarowego, przerw w dostawie prądu albo parametrów jakościowych dostarczanego prądu. Trzeba jednak pamiętać o kilku kwestiach. W przypadku reklamacji na działanie licznika należy mieć na uwadze to, że jeśli okaże się iż jego funkcjonowanie jest prawidłowe to koszt wykonania takiego badania będzie scedowany na Ciebie. Oczywiście jeśli masz rację, to opłaty za przeprowadzenie kontroli licznika będzie musiał pokryć dystrybutor energii elektrycznej. Reklamacja dotycząca przerw w dostawie energii elektrycznej może być uznana tylko wtedy kiedy dana przerwa przekracza limity określone w umowie na usługę dystrybucji energii elektrycznej. Ponadto przedsiębiorstwa energetyczne zabezpieczyły się przed reklamacjami z tego powodu. Najczęściej powołują się na to, że przerwy w dostawie energii elektrycznej były spowodowane zadziałaniem siły wyższej.

 

Średnia ocena
 
 
 
 
 

Dziękujemy za oddanie głosu


Porównaj oferty instalacji fotowoltaicznych
dla domu:
na dachu
na gruncie
płaski
15o
35o - wzorcowy
powyżej 35o
dachówka
blacha
papa
Najlepsze oferty energii elektrycznej
artykuły
Archiwum
Sprawdź zużycie energii dla urządzeń
łazienka
Łazienka
salon
Salon
warsztat
Warsztat
biuro
Biuro
ogród
Ogród
kuchnia
Kuchnia

Szybki kontakt

Zostaw nam swoje dane kontaktowe, a nasz konsultant skontaktuje się z Tobą w ciągu 24h!

Obniżyliśmy rachunki
4 6 2 1 7