Poradniki
Start Poradniki Jak czytać swój rachunek ?
Artykuł

Jak czytać swój rachunek ?

Faktura za energię elektryczną to jeden z najbardziej skomplikowanych dokumentów, z jakimi spotykasz się w obsłudze płatności. Zamiast prostej informacji o zużytych kilowatogodzinach widnieją na nim także inne pozycje takie jak opłata sieciowa, przejściowa czy przesyłowa stała. O co tu chodzi? Jak się w tym połapać?

Rachunek za prąd jest ściśle określony przez prawo energetyczne, dlatego też nie jest tak prosty jak przykładowo rachunek za rozmowy telefoniczne.

Zasadniczo rachunek jest podzielony na dwie części:

  • opłata za obrót – czyli rzeczywiste zużycie prądu (płacone sprzedawcy)
  • opłaty za dystrybucje – czyli  opłaty związane z dostarczaniem do naszego domu energii elektrycznej (płacone dystrybutorowi).

Opłata za obrót - jest to naturalnie opłata zmienna. Im więcej prądu zużyjemy, tym więcej przyjdzie nam zapłacić. Opłata ta składa się z trzech części. Pierwszą tego rodzaju opłatą jest opłata za energię czynną – czyli opłata za to, ile zużyliśmy kilowatogodzin. Ich koszt jest uzależniony od wybranej taryfy oraz od sprzedawcy.

Kolejnym elementem rachunku jest opłata jakościowa. Jest zależna również od zużytej energii. Tutaj ponosimy koszty związane z równowagą w systemie elektroenergetycznym. Zużycie energii nie jest stałe: spada w porze nocnej i rośnie w ciągu dnia. Pobór mocy nierzadko gwałtownie rośnie, a elektrownie nie mają możliwości w krótkim czasie zwiększać lub zmniejszać produkcji. W związku z tym płacimy za to, aby energii elektrycznej nam po prostu nie zabrakło.

Trzecią opłatą jest opłata sieciowa (inne nazwy: opłata dystrybucyjna zmienna, opłata przesyłowa zmienna). Ponosimy tutaj koszty związane z sieciami przesyłowymi, które dostarczają prąd z elektrowni. Mam tu na myśli wszystkie słupy, w których płynie energia elektryczna niskiego, średniego oraz wysokiego napięcia. Większość z nich pochodzi z lat siedemdziesiątych i związku z tym część prądu z nich ucieka. Koszty tego ponosimy my – odbiorcy. Płacimy więc zatem także za prąd, który ucieka w powietrze. Warto zauważyć, że nierzadko opłata ta jest drugą pod względem wielkości pozycją na fakturze.

Płacimy za energię, chociaż jej nie używamy?

Wyżej omówione opłaty są zależne od poboru prądu. Rachunek jednak i tak otrzymamy nawet w przypadku wyłączenia wszelkich urządzeń, czy wykręcenia korków. Niektóre opłaty są naliczane bowiem niezależnie od poboru mocy.

Opłata przejściowa

Traktuje się ją jako wynagrodzenie za usługę udostępniania elektroenergetycznego systemu. Jest to stała opłata, ale po części jest zależna od rocznego zużycia energii (gospodarstwa domowe) lub od wielkości mocy umownej (firmy). W przypadku gospodarstw domowych ustanowiono trzy progi: poniżej 500 kWh/rok, od 500 kWh do 1200 kWh/rok oraz powyżej 1200 kWh/rok. Większość z nas zapewne znajduje się w trzecim progu, bowiem szacunkowo dwuosobowe gospodarstwo domowe zużywa ok. 2500 kWh/rok. Opłata ta została wprowadzona ustawą z dn. 29 czerwca 2007r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców z związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej. Opłatę przejściową można wobec tego tym nazywać zadośćuczynieniem dla wytwórców energii elektrycznych, którzy nieoczekiwanie stracili klienta. Będzie naliczana maksymalnie do 2026 roku.

Opłata stała za przesył (opłata dystrybucyjna stała)

Kolejną należnością jaką znajdziemy na fakturze za energię jest opłata stała za przesył. Nie jest ona zależna od ilości zużytego prądu, a od charakteru poboru energii (od liczby faz) albo wielkości zapotrzebowania na moc ustaloną przed zawarciem umowy. Jeśli chodzi o gospodarstwa domowe to opłata ta jest niższa w przypadku układu jednofazowego i wyższa dla układu tzw. siłowego, czyli trójfazowego. Opłata ta odnosi się do kosztów, które związane są z eksploatacją sieci elektroenergetycznej oraz układów pomiarowych. Ponadto płacimy tu także za utrzymanie interwencyjnych załóg.

Opłata abonamentowa

Jest związana z kosztami związanymi z obsługą klienta. Opłata abonamentowa obejmuje np. koszt wystawienia rachunku oraz jego dostarczenia, koszt odczytania licznika i jego kontroli.

Prognoza

Na podstawie tego, ile energii zostało zużytej do tej pory, sprzedawca dokonuje obliczeń, ile zużyjemy w kolejnym okresie rozliczeniowym. Jeśli jednak zużycie będzie większe wystąpi niedopłata, a w przypadku mniejszego zużycia nadpłata. Owe sytuacje są uwzględniane na następnym rachunku.

Opłata handlowa

Spotkać się z nią możemy przy taryfach dla firm. Jest to swego rodzaju opłata abonamentowa.

„Ukryte” opłaty

Na rachunku znajdziemy także inne „ukryte opłaty”. Chodzi tu oczywiście o podatek VAT oraz akcyzę, która naliczana jest od sprzedanej energii.

Dwa rachunki

Po zmianie sprzedawcy prądu będziemy otrzymywać dwa rachunki. Jednak suma wszystkich opłat nie ulegnie zmianie. Różnicą jest tu jednak fakt, iż opłaty za energię będą na jednym rachunku, a opłaty za dystrybucje na drugim. Warto jednak nadmienić, że niektóre przedsiębiorstwa energetyczne podpisały umowy, które umożliwiają dostarczanie obu rachunków w jednej przesyłce.

Radosław Lis, Doradca energetyczny

Średnia ocena
 
 
 
 
 

Dziękujemy za oddanie głosu


Dla domu
Płać za energię jak najmniej. Porównaj ceny.
Dla firmy

Zobacz też inne wpisy

15 Listopad 2016
Opłata przesyłowa stała
Prawo energetyczne wprowadza wiele dodatkowych opłat. Opłata przesyłowa stała jest jedną z nich.
Czytaj dalej
24 Listopad 2016
Zawyżone rachunki za prąd
Otrzymałeś fakturę za energię elektryczną, z której wysokością się nie zgadzasz? Masz podejrzenia, że nieprawidłowo odczytano stan licznika lub urządz...
Czytaj dalej
13 Sierpień 2014
3 powody, dlaczego Brytyjczycy płacą niższe rachunki za prąd od Polaków
Inni mieszkańcy Starego Kontynentu otrzymują od nas niższe faktury za energię elektryczną. Dlaczego tak się dzieje? Wyjaśniamy na przykładzie Brytyjcz...
Czytaj dalej
05 Październik 2016
PGE reklamacje
Uważasz, że w rozliczeniach z PGE wystąpiły jakieś nieprawidłowości? Masz wątpliwości czy dostarczona energia ma odpowiednie parametry jakościowe? Prz...
Czytaj dalej
24 Listopad 2016
Enea płatności
Jesteś klientem Enea? Sprawdź jak szybko i wygodnie regulować rachunki za energię elektryczną.
Czytaj dalej

Sprawdź zużycie energii dla urządzeń

Łazienka
Salon
Warsztat
Biuro
Ogród
Kuchnia

Szybki kontakt

Zostaw nam swoje dane kontaktowe, a nasz konsultant skontaktuje się z Tobą w ciągu 24h!

Obniżyliśmy rachunki
4 6 2 1 7