Poradniki
Start Poradniki Usługi dodatkowe firm energetycznych
Artykuł

Usługi dodatkowe firm energetycznych

Prezentujemy analizę usług dodatkowych, jakie mają w swojej ofercie poszczególne firmy energetyczne. Przeanalizowaliśmy tylko te, które w swoim zakresie posiadają usługę napraw instalacji elektrycznej. Zobacz czy skorzystasz na tym co Ci oferują?

Informacje o usłudze
Elektryk 24
Enertegyk 24/7
Pakiet Assistance Plus
AXA
Domowe i Energetyczne
Assistance
Gdzie dostępna
Tauron
Energia dla Firm
Energa Operator
Centrum Energetyczne
Kosz usługi
3 mc 0 złkolejne
mc 3.99 zł
0 zł dla klientów EDF cały okres
miesięcznie: 14,99 zł
kwartalnie: 35,99 zł rocznie: 109,99 zł
Cennik otrzymywany jest wraz z umową
Dla kogo dostępne
Gospodarstw domowych: Produkt Oszczędny, Produkt Bezpieczny przy umowie powyżej 2 lat.
Gospodarstw domowych i firm wymaga deklaracji przystąpienia, usługa świadczona z początkiem miesiąca następującego po miesiącu, w którym klient złożył Deklarację, jeśli dostarczył ją do 20 dnia miesiąca.
Klientów ENERGA-OBRÓT S.A, którzy korzystają z jednej z taryf: G11, G12, G12w, G12r dodatkowo regularnie płacą rachunki za energię elektryczną.
Klientów Centrum Energetycznego po podpisaniu umowy, korzystne z usług następuje z początkiem następnego miesiąca jeśli umowa zawarta była przed 20 dniem miesiąca.
Okres trwania
Minimum. 2 lata
Okres trwania tożsamy z umową na sprzedaż energii elektrycznej.
12 miesięcy.
36 miesięcy liczonych od momentu rozpoczęcia świadczenia usługi.
Wysokość odszkodowania
(wysokość napraw,
limity usług)
Dojazd do Klienta, robociznę oraz wymianę części maksymalnie do 500zł (do 3000 w odniesieniu do 6 zdarzeń w ciągu trwania umowy)
Obejmuje pokrycie kosztów dojazdu do miejsca ubezpieczenia oraz koszty robocizny jednego zdarzenia w ciągu miesiąca do 500 zł.
Interwencja specjalisty
400 zł/rok,
Transport mienia 1000zł/rok,
Transport osób 600 zł/rok,
Naprawa sprzętu AGD RTV 600 zł/rok
Inne usługi bez limitu.
Łącznie na
wszystkie świadczenia
wynikające z jednego zdarzenia assistance limit wynosi 1000 zł, przewidziane, każde zdarzenie może wystąpić raz w miesiącu.
Zakres usługi, jakie usługi, świadczenia obejmuje
1.Zlikwidowanie awarii poprzez wymianę/naprawę przewodów wewnętrznych instalacji elektrycznej w budynku i poza budynkiem,
2.Likwidację awarii gniazd wtyczkowych wyłączników i wypustów oświetlenio-
wych,
3.Likwidacja awarii za
tablicąznamionową
(usuwanie awarii za miejscem rozgraniczenia własności
sieci i urządzeń elektroenergetycznych pomiędzy OSD i Klienta)
4. Likwidacja awarii
powstałychpodczas prac remontowych np. przewiercenie przewodów.
1. Interwencja elektryka – awaria instalacji tj. uszkodzenie, wynikające z przyczyn wewnętrznych, powodujące przerwanie działania instalacji elektrycznej. Obejmuje pokrycie kosztów dojazdu do miejsca ubezpieczenia oraz koszty robocizny jednego zdarzenia w ciągu miesiąca do 500 zł.
Koszty zakupu części i materiałów niezbędnych do naprawy ponosi Ubezpieczony.
2. Pokrycie kosztów części zamiennych w przypadku uszkodzeń instalacji elektrycznej wskutek Przepięcia tj. uszkodzenie wskutek Przepięcia, powodujące przerwanie działania instalacji elektrycznej. Obejmuj jedno zdarzenie w miesiącu, pod warunkiem skorzystania z świadczenia Interwencja elektryka, koszty do 500 zł.
1.Całodobowy dostęp do infolinii,
2.Pomoc specjalistów w przypadki wystąpienia awarii instalacji lub zdarzeń losowych,
3.Transport mienia i osób,
4.Pomoc w organizacji napraw domowych,
5. Pomoc w zastrzeżeniu kart płatniczych, dokumentów i telefonów komórkowych,
6. Naprawę sprzętu AGD/RTV i sprzętu PC w przypadku jego awarii, które nie są starsze niż 6 lat.
1. Informacji o usługach domowych,
2. Interwencji specjalisty (elektryka,
hydraulika, szklarza, stolarza, dekarza, murarza, malarza, parkieciarza, glazurnika, technika systemów alarmowych i domofonowych,
3. Naprawa instalacji klimatyzacyjnej,
4. Naprawa Sprzętu AGD/RTV,
5. Naprawa Sprzętu PC,
6. Naprawa urządzeń grzewczych,
7. Przewóz osób i mienia,
8. Przechowanie mienia,
9. Dozór mienia,
10. Wywóz lub utylizacja zniszczonego mienia,
11. Wszelka pomoc po zdarzeniu assistance.
Jak korzystać
Zgłaszać awarię telefonicznie do Centrum Alarmowego, czas dotarcia do klienta od 2 do 4 godzin.
Awaria zgłaszana telefonicznie do Centrum Alarmowego w ciągu 24 h od momentu zaistnienia.
Zdarzenie zgłaszane telefonicznie do Centrum Alarmowego Assistnace w ciągu 24 h od momentu zaistnienia.
Powiadomić w ciągu 24 godzin od wystąpienia zdarzenia centrum Alarmowe Assistance.
Wyłączenie z usługi zbieżne dla wszystkich
  1. Zdarzenie spowodowanie niedbalstwem bądź celowym działaniem Ubezpieczonego lub osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym z ubezpieczonym.
  2. Do zdarzenia doszło kiedy Ubezpieczony był w stanie nietrzeźwości, po spożyciu alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, jak również substancji psychotropowych lub leków i innych substancji.
  3. Szkody powstały w wyniku działania siły wyższej (wojna, ataki terroryzmu), dzianinami politycznymi (stan wyjątkowy, strajk), zdarzeń spowodowanych warunkami atmosferycznymi (huragan, powódź), epidemią bądź innymi czynnikami niezależnymi od Ubezpieczonego i Ubezpieczyciela.
  4. Efektami działaniami służb ratowniczych, policji, straży pożarnej.
  5. Awaria leży w gestii służ administracyjnych budynku bądź konserwatora budynku.
  6. W przypadkach kiedy Ubezpieczony nie dokonał zgłoszenia i sam dokonał naprawy chyba, że kontakt z Centrum Alarmowym był niemożliwy (dot. usługi Energetyk 24/7 oraz Pakiet Assistance Domowy Plus w tych usługach możliwość udokumentowania niezdolności do powiadomienia Centrum Alarmowego poprzez stosowne dokumenty).
  7. Zdarzenia spowodowane jest planowanymi wcześniej remontami i bieżącymi naprawami przeprowadzonymi w miejscu ubezpieczenia (wyjątek usługa Elektryk 24).
  8. Zdarzenie wywołane następstwem prowadzenia działalności gospodarczej czy zawodowej Ubezpieczonego.
  9. Ograniczonego lub niemożliwego dostępu do Ubezpieczonego lub do innych osób, w stosunku do których miało zostać spełnione świadczenia, względnie do Miejsca ubezpieczenia albo do innego miejsca, w którym miała zostać świadczona usługa.
  10. Naprawy sprzętu liczącego powyżej 6 lat, awaria spowodowana w skutek niewłaściwego/ niezgodnego użytkowania, własnych napraw czy przeróbek,instalacji niewłaściwych programów, niekompatybilności sprzętu, uszkodzeń chemicznych, zużycia części wymiennych tj. toneru, papieru, baterii, sprzętu objętego gwarancją (dot. usług Pakiet Assistance Domowy Plus i Elektryczne Assistance).
Wcześniejsze wypowiedzenie usługi
Na piśmie, opłata jednorazowa 25 zł za każdy miesiąc o jakizostał skrócony okres bowiązywania cennika.
Klient może wypowiedzieć Usługi bez wskazania przyczyn, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Wypowiedzenie powinno zostać dokonane na piśmie.
Brak informacji w regulaminie.
Klient zobowiązany jest do wniesienie pisemnego wypowiedzenia z zachowanie 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia, wiąże się to z uiszczeniem na rzecz Zleceniobiorcy opłaty jednorazowej w wysokości 25% opłat za każdy miesiąc pozostały do końca 36-miesięcznego okresu obowiązywania Umowy.
Nasza ocena i co o niej zadecydowało
Bardzo dobry
-wielość zdarzeń jakie pokrywa ubezpieczenie
- likwidacja awarii powstałych podczas remontu
Bardzo dobry
-usługa darmowa
- dostępne dla gospodarstw domowych jak i dla firm
Dobry
- limity cenowe na poszczególne świadczenia
- ograniczenie tylko dla gospodarstw domowych
Dobry
- długa umowa
- brak cennika
- tylko jednorazowe skorzystanie z każdej usługi raz w miesiącu

Grażyna Kulik, Redaktor

Średnia ocena
 
 
 
 
 

Dziękujemy za oddanie głosu


Porównaj oferty instalacji fotowoltaicznych
dla domu:
na dachu
na gruncie
płaski
15o
35o - wzorcowy
powyżej 35o
dachówka
blacha
papa
Najlepsze oferty energii elektrycznej

Zobacz też inne wpisy

Oszczędzanie prądu w domu - fakty i mity
23 Maj 2014
Zbyt wysokie rachunki za energię elektryczną powodują, iż coraz częściej szukamy pomysłów na ich obniżenie. Nie wszystkie jednak mogą przynieść nam re...
Oszczędzanie energii bez wyrzeczeń? To możliwe, mamy 15 sposobów!
06 Maj 2015
Niższe opłaty za energię elektryczną może mieć każdy z nas. Wystarczy pamiętać o kilku wskazówkach, a Twoje rachunki za prąd mogą być sporo niższe. Pr...
Jak zmienić sprzedawcę prądu? Czy warto?
12 Styczeń 2015
Nie wiesz, jak zmienić sprzedawcę energii elektrycznej? Najpierw dowiedz, się czy zmiana sprzedawcy prądu jest dla Ciebie w ogóle opłacalna!
Wypowiedzenie umowy na sprzedaż energii
30 Czerwiec 2016
Słyszałeś o zmieni sprzedawcy energii, a może coś o tym czytałeś? Zmiana sprzedawcy opłaca się, ale należy uważać, aby nie wpaść z deszczu pod rynnę?...
Jak zmienić sprzedawcę energii elektrycznej i czy warto?
18 Luty 2014
Z początkiem stycznia płacimy mniej za prąd. Średnio rachunki spadły o 2,5%. Można jednak sprawić, że energia będzie kosztować nas jeszcze mniej. Jak?...
Sprawdź zużycie energii dla urządzeń
łazienka
Łazienka
salon
Salon
warsztat
Warsztat
biuro
Biuro
ogród
Ogród
kuchnia
Kuchnia

Szybki kontakt

Zostaw nam swoje dane kontaktowe, a nasz konsultant skontaktuje się z Tobą w ciągu 24h!

Obniżyliśmy rachunki
4 6 2 1 7