Taryfy sprzedawców
Artykuł

PGE taryfy

Domowa, firmowa może tańsza w weekendy? Jaką taryfę wybrać by zaoszczędzić. Jakie taryfy dla swoich Klientów ma PGE. Wyszczególniamy wiele taryf, najbardziej powszechne są te, przy których występuje jednakowe naliczanie za energię w czasie całej doby. Taryfy to zbiór wytycznych jakie musi spełniać każdy koncesjonowany dystrybutor, zatwierdza je Prezes URE.

pge taryfy

Co z tą taryfą?

Zazwyczaj w okolicach listopada przedsiębiorstwa występują do Prezesa URE z wnioskiem o zatwierdzenie taryf. W obszernym przesyłany Prezesowi wniosku umieszcza się ceny jakie pobierać będzie przedsiębiorstwo m in. za dystrybucję energii, korzystanie z krajowego systemy elektroenergetycznego, przeprowadzanie odczytów wskazań układów pomiarowych. W taryfie musi zostań jasno określone jak nalicza się opłatę za:

  • ponadumowny pobór energii biernej,
  • przekroczenie mocy umownej,
  • nielegalny pobór energii elektrycznej.

Stawki jakie pobierze przedsiębiorstwo energetyczne stanowią wynagrodzenie dystrybutora za czynności jakie wykonuje. Opłaty muszą być tak skalkulowane aby zapewniały m. in. pokrycie kosztów działalności przedsiębiorstwa w zakresie przesyłania i obrotu energią, pokryć wszelkie koszty jakie w związku z dystrybucją ponosi przedsiębiorstwo, ma zapewnić środki na rozbudowę i modernizację systemów przesyłowych. Cennik układa się na rok dla każdej taryfy osobno, dystrybutor w treści zawiera także opłaty za usługi dodatkowe jakie będą prowadzone u Odbiorcy, czynnościami dodatkowymi może być np. sprawdzenie prawidłowości układu działania układów pomiarowo-rozliczeniowego, przerwanie i wznowienie dostarczanie energii, założenie kolejnej plomby czy montaż urządzenia jak i dojazd do Odbiorcy, wszystkie tego typu reguluje taryfa.

Taryfy, dla kogo przeznaczone są poszczególne oznaczenia

Taryfa

Dla kogo jest przeznaczona

A23

A24

Zasilanych z sieci elektroenergetycznych wysokiego napięcia

z rozliczeniem za pobraną energię elektryczną:

A23 – trójstrefowym (strefy: szczyt przedpołudniowy,

szczyt popołudniowy, pozostałe godziny doby),

A24 – czterostrefowym (strefy: szczyt przedpołudniowy, szczyt

popołudniowy, pozostałe godziny doby, dolina obciążenia).

B21

B22

B23

B24

Zasilanych z sieci elektroenergetycznych średniego napięcia o mocy

umownej większej od 40 kW, z rozliczeniem za pobraną energię

elektryczną odpowiednio:

B21 – jednostrefowym,

B22 – dwustrefowym (strefy: szczyt, pozaszczyt),

B23 – trójstrefowym (strefy: szczyt przedpołudniowy,

szczyt popołudniowy, pozostałe godziny doby),

B24 – czterostrefowym (strefy: szczyt przedpołudniowy,

szczyt popołudniowy, pozostałe godziny doby, dolina obciążenia).

B11

Zasilanych z sieci elektroenergetycznych średniego napięcia o mocy

umownej nie większej niż 40 kW, z rozliczeniem jednostrefowym

za pobraną energię elektryczną.

C21

C22a

C22b

C23

C23g

C24

Zasilanych z sieci elektroenergetycznych niskiego napięcia o mocy

umownej większej od 40 kW lub prądzie znamionowym

zabezpieczenia przedlicznikowego w torze prądowym większym

od 63 A, z rozliczeniem za pobraną energię elektryczną odpowiednio:

C21 – jednostrefowym,

C22a – dwustrefowym (strefy: szczyt, pozaszczyt),

C22b – dwustrefowym (strefy: dzienna, nocna),

C23, C23g – trójstrefowym (strefy: szczyt przedpołudniowy, szczyt

popołudniowy, pozostałe godziny doby).

C24 – czterostrefowym (strefy: szczyt przedpołudniowy,

szczyt popołudniowy, pozostałe godziny doby, dolina obciążenia).

C11

C11s

C12a

C12b

C12n

C12w

C13

Zasilanych z sieci elektroenergetycznych niskiego napięcia o mocy

umownej nie większej niż 40 kW i prądzie znamionowym

zabezpieczenia przedlicznikowego nie większym niż 63 A

z rozliczeniem za pobraną energię elektryczną odpowiednio:

C11 – jednostrefowym,

C11s – jednostrefowym (o rocznym zużyciu poniżej 800 kWh

i zabezpieczeniu przedlicznikowym nadmiarowoprądowym

nie większym niż 16 A),

C12a – dwustrefowym (strefy: szczyt, pozaszczyt),

C12b – dwustrefowym (strefy: dzień, noc),

C12n – dwustrefowym (strefy: dzień, noc z niedzielą zaliczoną

do strefy nocnej),

C12w – dwustrefowym (strefy: dzień, noc z sobotą i niedzielą

zaliczoną do strefy nocnej),

C13 – trójstrefowym (strefy: szczyt przedpołudniowy, szczyt

popołudniowy, pozostałe godziny doby).

S11c

Zasilanych z sieci elektroenergetycznych niskiego napięcia o mocy

umownej nie większej niż 12 kW, z rozliczeniem jednostrefowym

za pobraną energię elektryczną.

C11o

C12o

Zasilanych z sieci elektroenergetycznych niskiego napięcia o mocy

umownej nie większej niż 40 kW i prądzie znamionowym

zabezpieczenia przedlicznikowego nie większym niż 63 A, do rozliczeń

odbiorników oświetleniowych o stałym poborze mocy,

z rozliczeniem za pobraną energię elektryczną odpowiednio:

C11o – jednostrefowym,

C12o – dwustrefowym (strefy: dzień, noc).

Do grup taryfowych C11o i C12o kwalifikowani są odbiorcy o stałym

poborze mocy, których odbiorniki sterowane są przekaźnikami

zmierzchowymi lub urządzeniami sterującymi zaprogramowanymi

według: godzin skorelowanych z godzinami wschodów i zachodów

słońca lub godzin ustalonych z odbiorcą.

G11

G11s

G12

G12n

G12w

G13

Niezależnie od napięcia zasilania i wielkości mocy umownej

z rozliczeniem za pobraną energię elektryczną odpowiednio:

G11 – jednostrefowym,

G11s – jednostrefowym (o rocznym zużyciu poniżej 800 kWh

i zabezpieczeniu przedlicznikowym nadmiarowoprądowym

nie większym niż 16 A),

G12 – dwustrefowym (strefy: dzień, noc),

G12n – dwustrefowym (strefy: dzień, noc z niedzielą zaliczoną

do strefy nocnej),

G12w – dwustrefowym (strefy: dzień, noc z sobotą i niedzielą

zaliczoną do strefy nocnej),

G13 – trójstrefowym (strefy: szczyt przedpołudniowy,

szczyt popołudniowy, pozostałe godziny doby),

na potrzeby:

a) gospodarstw domowych,

b) pomieszczeń gospodarczych, związanych z prowadzeniem

gospodarstw domowych tj. pomieszczeń piwnicznych, garaży,

strychów, o ile nie jest w nich prowadzona działalność gospodarcza,

c) lokali o charakterze zbiorowego mieszkania, to jest: domów

akademickich, internatów, hoteli robotniczych, klasztorów, plebanii,

kanonii, wikariatek, rezydencji biskupich, domów opieki społecznej,

hospicjów, domów dziecka, jednostek penitencjarnych i wojskowych

w części bytowej, jak też znajdujących się w tych lokalach

pomieszczeń pomocniczych, to jest: czytelni, pralni, kuchni,

pływalni, warsztatów itp., służących potrzebom bytowo-komunalnym

mieszkańców o ile nie jest w nich prowadzona działalność

gospodarcza,

d) mieszkań rotacyjnych, mieszkań pracowników placówek

dyplomatycznych i zagranicznych przedstawicielstw,

e) domów letniskowych, domów kempingowych i altan w ogródkach

działkowych, w których nie jest prowadzona działalność

gospodarcza oraz w przypadkach wspólnego pomiaru –

administracji ogródków działkowych,

f) oświetlenia w budynkach mieszkalnych: klatek schodowych,

numerów domów, piwnic, strychów, suszarni, itp.,

g) zasilania dźwigów w budynkach mieszkalnych,

h) węzłów cieplnych i hydroforni, będących w gestii administracji

domów mieszkalnych,

i) garaży indywidualnych odbiorców, w których nie jest prowadzona

działalność gospodarcza.

S11g

Grupa taryfowa z rozliczaniem jednostrefowym, dla odbiorców

spełniających kryteria kwalifikacji do grup: G11, G12 i G12w, o mocy

umownej nie większej niż 6 kW, zasilanych z sieci

elektroenergetycznych niskiego napięcia.

R

Dla odbiorców przyłączanych do sieci, niezależnie od napięcia

znamionowego sieci, których instalacje za zgodą Operatora nie są

wyposażone w układy pomiarowo-rozliczeniowe, tj. w szczególności

w przypadkach:

a) silników syren alarmowych,

b) stacji ochrony katodowej gazociągów,

c) oświetlania reklam,

d) krótkotrwałego poboru energii elektrycznej trwającego nie dłużej

niż rok.

Średnia ocena
 
 
 
 
 

Dziękujemy za oddanie głosu


Dla domu dom
Porównaj oferty na fotowoltaikę i oszczędzaj nawet 40%
firma Dla firmy

Zobacz też inne wpisy

Energetyka – gdzie studiować?
25 Maj 2017
Studia energetyczna to nowość, według najnowszego rankingu miesięcznika edukacyjnego "Perspektywa". I tak, na studia o tym kierunku najlepiej wybrać s...
Energa zmiana taryfy
14 Kwiecień 2015
Zastanawiasz się czy zmienić taryfę energetyczną? Dowiedz się, jakie są zasady zmiany grupy taryfowej oraz w jaki sposób dokonuje się tej zmiany w gda...
Numery kont bankowych – PGE
08 Październik 2015
PGE ostrzega o fałszywych numerach rachunku bankowego, zanim dokonasz wpłaty sprawdź do kogo trafią Twoje pieniądze.
Taryfy prądu, czyli jak wybrać najtańszą taryfę energetyczną dla domu?
21 Luty 2014
Jako odbiorcy energii w grupie G (gospodarstwa domowe) możemy płacić za prąd wg wybranej przez siebie taryfy. To znacząca decyzja, bowiem stawki w ram...
Taryfa nocna prąd
14 Październik 2014
Zorganizowani i lubiący nocne życie mogą dużo zaoszczędzić korzystając z taryfy nocnej. Zobacz komu się ona opłaca G12?
Sprawdź zużycie energii dla urządzeń
łazienka
Łazienka
salon
Salon
warsztat
Warsztat
biuro
Biuro
ogród
Ogród
kuchnia
Kuchnia

Szybki kontakt

Zostaw nam swoje dane kontaktowe, a nasz konsultant skontaktuje się z Tobą w ciągu 24h!

Obniżyliśmy rachunki
4 6 2 1 7