Poradniki
Start Poradniki Jak uzyskać pozwolenie na użytkowanie domu?
Artykuł

Jak uzyskać pozwolenie na użytkowanie domu?

Przedstawiamy wszystkie niezbędne formalności i odbiory. Ostatnim etapem budowania domu jest uzyskanie pozwolenia na jego użytkowanie. Poprzedzone to musi być dokonaniem odbioru domu od kierownika budowy, który powinien wcześniej przeprowadzić odbiory techniczne od poszczególnych wykonawców oraz geodety. Pozwolenie na użytkowanie domu jest konieczne by można było w nim legalnie zamieszkać.

 

Odbiory poszczególnych instalacji

Odebranie wykonania poszczególnych instalacji od podwykonawców (elektrycznej, gazowej, kominowej) oraz doprowadzenie do ich formalnego odbioru przez uprawnionych specjalistów, jest obowiązkiem kierownika budowy (więcej o zakładaniu poszczególnych instalacji czytaj: Jak załatwić przyłączenie do prądu PGE?). Powinien on również zadbać o przeprowadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz uporządkować teren budowy oraz drogę lub nieruchomość sąsiednią jeżeli były w trakcie budowy wykorzystywane. Łukasz Drzewiecki, z formalonosci.pl pomaga wyjaśnić zawiłości prawne.   
 
Oczywiście, jako inwestor, zawsze możemy – a nawet powinniśmy - zażądać udziału w tych czynnościach. Bardzo istotne jest to, aby wszystkie powyższe odbiory zostały być potwierdzone wpisami do dziennika budowy. Natomiast odbioru całego, ukończonego domu dokonujemy od kierownika budowy sami (możliwe też, że kierownik zwróci się do nas wcześniej o odbiór poszczególnych części budowy). Możemy to zrobić w obecności uprawnionych, powołanych przez nas rzeczoznawców. W razie stwierdzenia usterek możemy polecić ich usunięcie poprzez umieszczenie odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy. Jeżeli odbiór nastąpi pomyślnie, kolejnym krokiem jest zawiadomienie odpowiedniego organu o zakończeniu budowy.

Zawiadomienie o zakończeniu budowy i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie

Zawiadomienie o zakończeniu budowy skierować należy do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Musimy tego dokonać sami, nie zrobi tego za nas kierownik budowy. Do zawiadomienia trzeba dołączyć:
  1. Oryginał dziennika budowy 
  2. Oświadczenie kierownika budowy o: 
  • zgodności wykonania budowanego domu z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz obowiązującymi przepisami,
  • doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu;
  1. Nasze oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania
  2. Protokoły badań i sprawdzeń poszczególnych instalacji (elektrycznej, gazowej, kominowej)
  3. Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą
  4. Potwierdzenie odbioru wykonanych przyłączy z zakładu energetycznego
  5. Kopię świadectwa charakterystyki energetycznej budynku
Jeżeli inspektor nadzoru nie zgłosi sprzeciwu w ciągu 21 dni od złożenia zawiadomienia, oznacza to uzyskanie pozwolenia na użytkowanie domu. Jest to tzw. „milcząca zgoda”, nie zostanie nam wydana żadna decyzja, możemy jednak złożyć w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego wniosek o wydanie zaświadczenia o udzieleniu takiego pozwolenia. Zaświadczenie powinno zostać wydane najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku.
 
 
W przypadku gdy inspektor jednak zgłosi sprzeciw, zostanie przeprowadzona kontrola budynku, po której zostanie podjęta decyzja o pozwoleniu na użytkowanie lub odmowie tego pozwolenia. W praktyce, odbiory domów jednorodzinnych odbywają się bez żadnego sprawdzania i złożenie wszystkich wymaganych dokumentów kończy całą procedurę. Całe postępowanie jest bezpłatne.
 
Grażyna Kulik, Redaktor
Średnia ocena
 
 
 
 
 

Dziękujemy za oddanie głosu


Dla domu dom
Płać za energię jak najmniej. Porównaj ceny.
firma Dla firmy

Zobacz też inne wpisy

Ile kosztuje przyłącze energetyczne? Sprawdź stawki!
17 Wrzesień 2014
Każdy operator systemu ma własne cenniki, jednak stawki podlegają zatwierdzeniu URE. Warto się z nimi zapoznać.
Jak wypełnić wniosek o przyłącze energetyczne PGE?
13 Październik 2016
Do dystrybutora energii elektrycznej z wnioskiem o określenie warunków przyłączenia udajemy się w przypadku budowy obiektu, zwiększenia mocy przyłącze...
Jak załatwić przyłączenie do działki: Enea
29 Wrzesień 2016
Bez energii elektrycznej w domu ciężko żyć. Dziś prezentujemy jak przyłączyć się do sieci energetycznej na obszarze działania spółki dystrybucyjnej En...
Ile kosztuje przyłącze prądu?
02 Listopad 2015
Planując budowę domu skupiasz się na najdrobniejszych szczegółach, radzimy abyś nie pominął niczego w planowaniu sieci elektroenergetycznej. Zanim jed...
Tauron wnioski o określenie warunków przyłączenia
17 Październik 2016
Do dystrybutora energii elektrycznej z wnioskiem o określenie warunków przyłączenia należy się udać nie tylko jeśli budujemy dom czy garaż, ale i takż...

Sprawdź zużycie energii dla urządzeń

łazienka
Łazienka
salon
Salon
warsztat
Warsztat
biuro
Biuro
ogród
Ogród
kuchnia
Kuchnia

Szybki kontakt

Zostaw nam swoje dane kontaktowe, a nasz konsultant skontaktuje się z Tobą w ciągu 24h!

Obniżyliśmy rachunki
4 6 2 1 7