Poradniki
Start Poradniki Umowa sprzedaży energii elektrycznej
Artykuł

Umowa sprzedaży energii elektrycznej

Najważniejszym obowiązkiem jaki spoczywa na przedsiębiorstwach energetycznych jest według ustawy Prawo energetyczne zawarcie umowy o przyłączenie do sieci, umowy o świadczenie usługi dostarczania energii i sprzedaży energii elektrycznej.

umowa na sprzedaż prądu

Fot. Flickr.com

Wolność Tomku w swoim domku – jakie umowy możesz zawrzeć?

Po przeprowadzonej w 2007 liberalizacji rynku, która wprowadzałam m. in. podział obowiązków poszczególnych podmiotów rynkowych, odbiorca nie jest zobowiązany do tego by podpisać umowę na sprzedaż energii z tym samym podmiotem co umowę na usługi dystrybucji. Z uwagi na podział ról na rynku energii konsument może zawrzeć którąś z następujących umów:

1) umowę o przyłączenie do sieci - z przedsiębiorstwem zajmującym się dostarczaniem energii do odbiorców końcowych.
2) umowę, która łączy w sobie postanowienia umowy sprzedaży i umowy świadczenia usług dystrybucji energii czyli umowę kompleksową.
3) zgodnie z prawem wyboru sprzedawcy, wybrać najlepszą swoim zdaniem ofertę i zawrzeć dwie umowy czyli:
a) umowę sprzedaży energii – ze sprzedawcą energii,
b) umowę o świadczenie usług dystrybucji – z przedsiębiorstwem zajmującym się ostarczaniem energii do konsumentów, czyli OSD.

Umowa sprzedaży energii elektrycznej

Z umowy powinno wynikać kto jest jej stroną, kiedy i na jak długo została zawarta została, jednak to nie koniec wytycznych jakie nakłada na umowy sprzedażowe UOKiK, według niego w umowa powinna zawierać:

 • miejsce, do którego dostarczana będzie energia jej ilość z podziałem na okresy umowne,
 • moc umowną, która określana jest też we wniosku o wydanie warunków przyłącza jak i warunki jej zmiany,
 • cenę za kWh, często jej wysokość wynika z integralnych załączników umowy,
 • grupę taryfową i rozliczenia jej odpowiadają oraz procedurę przeprowadzenia jej zmian,
 • sposób prowadzenia rozliczeń,
 • wysokość bonifikaty za niedotrzymanie standardów jakościowych,
 • odpowiedzialność obu stron za niedotrzymanie warunków tejże umowy,
 • warunki rozwiązania umowy, jaki i szczegółowe podanie naliczanie kar za wcześniejsze jej wypowiedzenie.

Umowa o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji

Przepisy regulują także treść umowy jaka zawierana jest między odbiorcą a Operatorem Systemu Dystrybucyjnego. Taka umowa powinna w swojej treści zawierać:

 • moc umowną i warunki wprowadzenia jej zmian,
 • ilość przesyłanej energii w podziale na okresy umowne,
 • miejsca dostarczania energii do sieci i ich odbioru z sieci,
 • wskazywać na standardy jakościowe,
 • warunki zapewnienia niezawodności i ciągłości dostarczania energii,
 • stawki opłat lub grupę taryfową stosowane w rozliczeniach oraz warunki wprowadzania zmian tych stawek i grupy taryfowej,
 • sposób prowadzenia rozliczeń,
 • parametry techniczne energii oraz wysokość bonifikaty za niedotrzymanie tych parametrów oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców,
 • odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków umowy oraz okres obowiązywania umowy i warunki jej rozwiązania.

Odbiorcy, którzy nie przeprowadzili jeszcze zmiany dostawcy energii zapewne mają podpisana umowę kompleksową, która powinna łączyć cechy obu wskazanych powyżej umów.

Grażyna Kulik, Redaktor

Średnia ocena
 
 
 
 
 

Dziękujemy za oddanie głosu


Porównaj oferty instalacji fotowoltaicznych
dla domu:
na dachu
na gruncie
płaski
15o
35o - wzorcowy
powyżej 35o
dachówka
blacha
papa
Najlepsze oferty energii elektrycznej

Zobacz też inne wpisy

Umowa sprzedaży energii elektrycznej
23 Październik 2014
Jak powinna wyglądać umowa sprzedaży energii elektrycznej?
Dostawcy energii elektrycznej - który jest najtańszy?
15 Kwiecień 2015
Chcesz zmienić sprzedawcę prądu, ale nie wiesz który z nich jest najtańszy? Porównaj wszystkie propozycje. Zwróć uwagę na warunki umowy, cenniki, wnik...
Zmiana operatora energii – na jak długo podpisać umowę?
25 Kwiecień 2014
Chcesz zmienić sprzedawcę prądu, ale nie wiesz na jak długo się wiązać? Na rok, dwa, trzy… Która opcja jest najkorzystniejsza?
Sfałszowanie podpisu na umowie sprzedaży energii
17 Październik 2016
Oczekujesz na rachunek, po pewnym czasie dostajesz go, ale w innej kopercie, z innym logotypem i nazwą firmy. Otwierasz, czytasz okazuje się, że zmien...
Wniosek o zawarcie umowy kompleksowej Enea
22 Listopad 2016
Co to jest umowa kompleksowa? Jak ją zawrzeć? Jak wypełnić wniosek o zawarcie umowy kompleksowej w Enea?
Sprawdź zużycie energii dla urządzeń
łazienka
Łazienka
salon
Salon
warsztat
Warsztat
biuro
Biuro
ogród
Ogród
kuchnia
Kuchnia

Szybki kontakt

Zostaw nam swoje dane kontaktowe, a nasz konsultant skontaktuje się z Tobą w ciągu 24h!

Obniżyliśmy rachunki
4 6 2 1 7