Poradniki
Start Poradniki Jak załatwić przyłączenie do działki: Enea
Artykuł

Jak załatwić przyłączenie do działki: Enea

Bez energii elektrycznej w domu ciężko żyć. Dziś prezentujemy jak przyłączyć się do sieci energetycznej na obszarze działania spółki dystrybucyjnej Enea.

Określenie warunku przyłącza

Zanim przejdziemy do przedstawienia procedury, to prześledzimy najważniejsze pojęcia, jakie będą przewijać się w poradniki warto, więc poznać je na początku lektury.

Zaczniemy od warunków przyłączeniajest do dokument, który określa zakres prac projektowo-wykonawczych niezbędnych do przyłączenia budynku do sieci. Uzyska je wnioskujący, termin ich ważności to 2 lata. Przyłączenie realizowane jest dopiero na podstawie podpisanej przez strony umowy o przyłączenie. Sama umowa o przyłączenie w swojej treści zawiera zakres obowiązków wnioskodawcy i przedsiębiorstwa sieciowego. Umowa jest podstawą do przystąpienia wszelkich realizacji wszelkich związanych z pracami projektowo-wykonawczymi. W umowie wskazane będzie miejsce przyłączenia, jest to określony punkt w sieci, z którego rozpoczyna się przyłącze. Zakończeniem zaś jest miejsce dostarczenia energii elektrycznej, czyli punkt w sieci, do którego przedsiębiorstwo energetyczne dostarcza energię elektryczną, jest to koniec sieci dystrybucyjnej zarządzanej przez lokalny zakład energetyczny i początek instalacji elektrycznej u odbiorcy. Zakończeniem jest zwykle skrzynka bądź szafka przyłączeniowa z bezpiecznikami.

Przyłącze energetyczne do działki w 4 prostych krokach

Krok 1 Określenie warunków przyłączenia

Aby uruchomić całą procedurę przyłączeniową musi złożyć wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci. Zrób to zaraz po tym jak skompletujesz wszystkie potrzebne do wniosku załączniki. Druk wniosku dostępny jest w Biurach Obsługi Klienta Enei Operator, jest one też dostępny na stronach Enea. Wniesienie wniosku jest wolne od opłat, zapłacisz jedynie za przesyłkę, nadając pismo pocztą. Lepiej jednak zrobić to osobiście udając się do jednego z Punktów Obsługi Klienta Enea, jeśli wniosek będzie zawierał błędy formalne pracownik powie jak je wyeliminować.

Do wypełnienia wniosku o przyłącze warto naszykować następujące dane:

 • dane identyfikujące odbiorcę takie jak PESEL i teleadresowe,
 • określenie obiektu, który będzie przyłączany do sieci: np. mieszkanie, dom jednorodzinny, domek rekreacyjny, plac budowy, altana, garaż, itp.,
 • przewidywane zapotrzebowanie na moc przyłączeniową, stanowiące sumę mocy jednocześnie użytkowanych urządzeń oraz wnioskowanego, typ układu (1 lub 3 – fazowy)
 • przewidywany termin rozpoczęcia poboru energii elektrycznej,
 • przewidywane roczne zużycie energii elektrycznej.

Do wypełnionego wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

 • plan zabudowy lub szkic sytuacyjny określający usytuowanie przyłączanego obiektu względem istniejącej sieci oraz usytuowanie sąsiednich obiektów,
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z obiektu, np.: akt własności, użytkowanie wieczyste,własnościowe prawo do lokalu, spółdzielcze prawo do lokalu, umowę najmu lub dzierżawy.

We wniosku musisz wskazaćsugerowaną mocą przyłączeniową, zobacz jaką wybrać:

 1. Mieszkanie, mała ilość urządzeń - licznik 1-fazowy, do 5 kW.
 2. Dom lub mieszkanie, rozbudowane oświetlenie, spora ilość urządzeń - licznik 3-fazowy - min. 12 kW.
 3. Posiadanie kuchenki elektrycznej o mocy 10 kW - min. 16 kW.
 4. Dom jednorodzinny lub mieszkanie(w zależności od powierzchni), w którym poza urządzeniami elektrycznymi znajdować się będzie, elektryczne ogrzewanie akumulacyjne, kuchnia elektryczna oraz bojler lub przepływowy podgrzewacz wody - licznik 3-fazowy - min. 25 - 40 kW.

Krok 2 Warunki przyłączenia oraz zawarcie umowy o przyłączenie do sieci

Operator Enea w ciągu w terminie do 30 dni od momentu złożenia kompletnego (zawierającego wszystkie dane i załączniki) wniosku, prześle określenie warunków przyłączenia. Wraz z warunkami dołączona będzie umowa o przyłączenie do sieci, które podlega jedynie pisemnej akceptacji ze strony odbiorcy. Umowa i warunki skierowane zostaną pisemnie na adres wskazany we wniosku w dwóch egzemplarzach. Jedne należy podpisać i odesłać na wskazany adres.

Krok 3 Realizacja umowy o przyłączenie do sieci

Jedynie obustronnie potwierdzona podpisem umowa o przyłączenie do sieci będzie podstawą do rozpoczęcia prac projektowych i budowlano-montażowych związanych z realizacją przyłączenia obiektu do sieci. Po jej otrzymaniu Enea Operator przystępuje do jej realizacji. W umowie znajduje się termin wykonania przyłącza. Zanim jednak Operator wkroczy na teren realizacji, niezbędne jest uregulowanie części opłaty jak została przedstawiona w umowie o przyłączenie.

Kosztem, jaki musi ponieść odbiorca jest:

1. Zakup złącza kablowego wraz z szafką i wewnętrznym jej wyposażeniem,

 • Koszt przyłączy to:

- 65,79 zł za każdy kW mocy - kablowe, cena bez podatku od towarów i usług w wysokości 23%

- 45,41 zł za każdy kW mocy - napowietrzne, cena bez podatku od towarów i usług w wysokości 23%

Kiedy wielkość działki wpływa na długość przyłącza i przekracza ono 200 metrów, pobiera się dodatkową opłatę za każdy metr powyżej 200 metrów długości przyłącza w wysokości 33,45 zł dla przyłącza kablowego lub 24,70 zł dla przyłącza napowietrznego.

2. Układu pomiarowo - rozliczeniowego i zabezpieczenia przedlicznikowego, wraz z ich obudową i z wyposażeniem.

Krok 4Przyłączenie obiektu do sieci

Enea zastrzega, że prace obejmować będą poza cześciąbudowlano-montażową, wykopy i umieszczeniekabliw rowach, albo przeciągnięcie linie energetycznej w przypadku złącza napowietrznego. Po wywiązaniu się ze sowich obowiązków i pełnej realizacji prac odbiorca może zgłosić wniosek o gotowości instalacji do odbioru, po czym otrzyma protokół, na podstawie którego będzie mógł wybrać sprzedawcę energii.

Grażyna Kulik, Redaktor

Średnia ocena
 
 
 
 
 

Dziękujemy za oddanie głosu


Porównaj oferty instalacji fotowoltaicznych
dla domu:
na dachu
na gruncie
płaski
15o
35o - wzorcowy
powyżej 35o
dachówka
blacha
papa
Najlepsze oferty energii elektrycznej

Zobacz też inne wpisy

Ile kosztuje przyłącze energetyczne? Sprawdź stawki!
17 Wrzesień 2014
Każdy operator systemu ma własne cenniki, jednak stawki podlegają zatwierdzeniu URE. Warto się z nimi zapoznać.
Ile kosztuje przyłączenie prądu na działkę rekreacyjną?
23 Luty 2015
Liczne formalności, czas oczekiwania wynoszący nawet kilkanaście miesięcy. Czyli jak uzbroić się w cierpliwość i zabrać się za przyłącze energetyczne ...
Kiedy popłynie prąd? Realne terminy wykonania przyłącza
17 Wrzesień 2014
Ustawa Prawo energetyczne w jednym z przepisów mówi, że umowa o przyłączenie do sieci powinna zawierać co najmniej termin realizacji przyłączenia, wys...
Wykonanie przyłącza energetycznego do obiektu krok po kroku
17 Wrzesień 2014
Poniżej w kilku punktach znajdziesz objaśnienie jak dokonać przyłączenia do sieci obiektów przeznaczonych do prowadzenia działalności. Z poradnika sko...
Jaki jest koszt instalacji elektrycznej?
03 Październik 2017
Planując budżet na instalację elektryczną w domu należy wziąć pod uwagę kilka aspektów: projekt, materiały i robociznę. Z jakimi kosztami musimy się l...
Sprawdź zużycie energii dla urządzeń
łazienka
Łazienka
salon
Salon
warsztat
Warsztat
biuro
Biuro
ogród
Ogród
kuchnia
Kuchnia

Szybki kontakt

Zostaw nam swoje dane kontaktowe, a nasz konsultant skontaktuje się z Tobą w ciągu 24h!

Obniżyliśmy rachunki
4 6 2 1 7