Poradniki
Start Poradniki REMIT – Regulation on wholesale Energy Market Integrity and Transparency
Artykuł

REMIT – Regulation on wholesale Energy Market Integrity and Transparency

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1227/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (ang. Regulation on wholesale Energy Market Integrity and Transparency).

Czym jest REMIT?

Rozporządzenie wprowadza na rynku energii zasady informacji. I tak od dnia wejścia w życie rozporządzenia podmioty działające na rynku energii elektrycznej podlegają ścisłym, restrykcyjnym zasadom publikacji i jawności wszelkich informacji, które mają i mogą mieć wpływ na cenę energii elektrycznej oraz produktów energetycznych na hurtowym rynku energii. Tym samy podmioty te obwiązuje bezwzględny zakaz manipulacji, powinny one też stronić od nieuczciwych praktyk rynkowych. Według rozporządzenia manipulacja na hurtowych rynkach energii polega na działaniach podejmowanych przez osoby sztucznie kształtujące ceny na poziomie, którego nie uzasadniają żadne siły rynkowe podaży i popytu. Manipulacja i jej skutki nie mają granic,  mogą występować między rynkiem energii elektrycznej oraz  paliw gazowych w tym na rynkach uprawnień do emisji całej Europy, jak i rozciągać się na inne kontynenty.
 

Formy manipulacji

Wyróżnia się następujące formy manipulacji: 

  • składanie i wycofywanie fałszywych zamówień; rozpowszechnianie fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji lub plotek za pośrednictwem mediów, w tym Internetu, lub innymi metodami,
  • celowe dostarczanie fałszywych informacji przedsiębiorstwom, które dokonują ocen ceny lub sporządzają raporty rynkowe, co prowadzi do wprowadzenia w błąd uczestników rynku działających na podstawie takich ocen ceny lub raportów rynkowych,
  • celowe stwarzanie pozorów, jakoby dostępność mocy wytwórczych energii elektrycznej lub dostępność gazu ziemnego czy też dostępna zdolność przesyłowa były inne niż są faktycznie technicznie dostępne, w przypadku gdy takie informacje mają wpływ lub mogą mieć wpływ na ceny produktów energetycznych sprzedawanych w obrocie hurtowym,
  • zachowanie osoby lub osób działających w porozumieniu, mające na celu zapewnienie decydującej pozycji w odniesieniu do podaży lub popytu na produkt energetyczny sprzedawany w obrocie hurtowym, które powoduje lub może powodować ustalenie, bezpośrednio lub pośrednio, cen lub stwarza inne nieuczciwe warunki transakcji,
  • oferowanie, nabywanie lub zbywanie produktów energetycznych sprzedawanych w obrocie hurtowym w celu, z zamiarem lub ze skutkiem wprowadzenia w błąd uczestników rynku kierujących się cenami referencyjnymi.

Główne założenia  REMIT 

Celem rozporządzenia jest zapewnienie budowanie zaufania do integralności rynków energii elektrycznej i gazu. Ceny ustalane na hurtowych rynkach energii powinny odzwierciedlać uczciwą i konkurencyjną grę rynkową popytu i podaży, oraz aby z nadużyć na rynku nie można było czerpać korzyści. Większa integralność i przejrzystości hurtowych rynków energii powinno być budowana poprzez pobudzenie otwartej i uczciwej konkurencji na hurtowych rynkach energii w interesie klientów końcowych energii. Końcowym postanowieniem jest zobligowanie krajowych organów regulacyjnych, właściwych organów finansowych państw członkowskich oraz, organy ds. konkurencji aby podęły wspólna współpracę w celu zapewnienia skoordynowanego podejścia do zwalczania nadużyć na hurtowych rynkach energii obejmujących zarówno rynki towarowe, jak i rynki instrumentów pochodnych. W tym celu powinny się wzajemnie komunikować, wymieniać informację i sprawdzać podejrzenia dot. popełnienia czynów zabronionych.
 
Grażyna Kulik, Redaktor
Średnia ocena
 
 
 
 
 

Dziękujemy za oddanie głosu


Dla domu
Płać za energię jak najmniej. Porównaj ceny.
Dla firmy

Zobacz też inne wpisy

29 Październik 2014
Produkcja energii elektrycznej w Polsce
W Polsce rocznie produkuje się ok 160 TWh energii elektrycznej, czołowym surowcem jest węgiel, następnie do produkcji zużywa się biomasę i gaz, OZE to...
Czytaj dalej
17 Październik 2016
Sfałszowanie podpisu na umowie sprzedaży energii
Oczekujesz na rachunek, po pewnym czasie dostajesz go, ale w innej kopercie, z innym logotypem i nazwą firmy. Otwierasz, czytasz okazuje się, że zmien...
Czytaj dalej
23 Październik 2015
Rzecznik praw konsumenta – energetyka
Na szczeblu państwowym ochroną konkurencji i konsumentów zajmuję się Prezes, na szczeblu lokalnym pomocy można poszukiwać u miejskich bądź powiatowych...
Czytaj dalej
16 Luty 2015
TPA Third Party Access - Na czym polega zasada dostępu stron trzecich?
Określony przez Komisję Europejską w 1992 roku system, który przewiduje nałożenie na przedsiębiorstwa zajmujące się przesyłem i dystrybucją energii el...
Czytaj dalej
20 Październik 2015
Uwaga na oszustwa energetyczne!

Oszust czy naciągacz, a może handlowiec uciekający się do nieczystych zagrywek? Zmiana sprzedawcy energii jest opłacalna, ale na oszustów trzeba uważa...
Czytaj dalej

Sprawdź zużycie energii dla urządzeń

Łazienka
Salon
Warsztat
Biuro
Ogród
Kuchnia

Szybki kontakt

Zostaw nam swoje dane kontaktowe, a nasz konsultant skontaktuje się z Tobą w ciągu 24h!

Obniżyliśmy rachunki
4 6 2 1 7