Poradniki
Start Poradniki Wniosek o odszkodowanie za brak prądu
Artykuł

Wniosek o odszkodowanie za brak prądu

Kiedy odbiorcy energii elektrycznej maja prawo do wystąpienia z wnioskiem i domagania się odszkodowania za powstałe szkody w wyniku braku prądu?

wniosek o odszkodowanie za brak prądu

Brak prądu - kiedy odszkodowanie?

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – prawo energetyczne Dystrybutor zajmujący się przesyłaniem lub dystrybucją energii jest obowiązane utrzymać zdolność urządzeń, instalacji i sieci do realizacji zaopatrzenia w te paliwa lub energię w sposób ciągły i niezawodny. Standardy jakościowe obsługi odbiorców znalazły się w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. Paragraf § 40 ust. 5 określa m.in. dopuszczalny czas przerw w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców domowych jak i przemysłowych. Na tej podstawie dla podmiotów zaliczonych do grup przyłączeniowych IV i V (gospodarstwa domowe) dopuszczalny czas trwania przerw wynosi:

W przypadku jednorazowej przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej nie może przekroczyć w przypadku:

a) przerwy planowanej 16 godzin,

b) przerwy nieplanowanej 24 godzin.

 

Przerw w ciągu roku stanowiący sumę czasów trwania przerw jednorazowych długich i bardzo długich nie może przekroczyć w przypadku:

a) przerw planowanych 35 godzin,

b) przerw nieplanowanych 48 godzin.

Podstawa do odszkodowania

Odbiorca może wnieść do zakładu energetycznego wniosek o odszkodowanie jedynie w przypadku gdy przerwa w dostawie energii przekroczy określony w rozporządzeniu albo umowie dopuszczalny czas trwania, i podczas tej przerwy odniósł szkodę. Jeśli przerwa zakończyła się bezszkodowo, można jedynie wnioskować o bonifikatę.To ile można uzyskać reguluje § 37 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną. Przepis ten określa, za co należy się bonifikata. Zgodnie z nim za każdą niedostarczoną jednostkę energii elektrycznej odbiorcy końcowemu. Niedostarczoną jednostkę należy określić zgodnie z ustaleniami rozporządzenia. Tak, więc, okresem, w którym wystąpiła przerwa w dostarczaniu tej energii, będzieilość niedostarczonej energii elektrycznej w dniu, w którym miała miejsce przerwa w jej dostarczaniu, ilość tę ustala się na podstawie poboru tej energii w odpowiednim dniu poprzedniego tygodnia, z uwzględnieniem czasu dopuszczalnych przerw określonych w umowie lub odrębnych przepisach. Wówczas przysługuje bonifikata w wysokości pięciokrotnej ceny energii elektrycznej określonej na rynku konkurencyjnym wpoprzednim roku kalendarzowym, cena ogłaszana jest przez Prezesa URE, w 2015 wyniosła ona 0,5017 za kWh.

Odszkodowanie czy bonifikata?

Odbiorca może starać się o bonifikatę jak i o odszkodowanie za przewy w dostawieprądu. O ile bonifikata należy się za sam fakt pozostania bez energii, to o odszkodowanie można wnioskować, kiedy odbiorca poniósł szkodę. Sprawy takie kończą się zwykle w sądach, gdyż OSD nie chce załatwiać ich polubownie. Organem właściwym rozstrzygnięcia sporu z tytułu umów cywilnoprawnych jest odpowiednie sąd powszechny.Nie otrzymamy pieniędzy, jeśli awaria powstała na skutek "siły wyższej". Ustalenie czy faktycznie za awarię odpowiada siła wyższa odbywa się podstawie przesłanek:

  • Musi to być zdarzenie niezależne od dostawcy energii;

  • Jego skutków przedsiębiorca nie mógł wcześniej przewidzieć;

  • Szkodliwym następstwom zdarzenia nie dało się zapobiec.

Przedsiębiorstwa energetyczne zwykle w takich przypadkach powołują się na tzw. siłę wyższą, więc udowodnienie mu winy będzie w praktyce bardzo trudne.

Odszkodowanie za przerwę w dostawie prądu – jak się o nie starać?

O odszkodowanie może strać się odbiorca, który pozostał bez prądu przez ponad 24 godziny, a o przerwie nie powiadomiono odbiorcy.

Jak wnioskować o wypłatę odszkodowania?

1. Złożyć w Biurze Obsługi Klienta oddziału dystrybucyjnego wniosek o wypłacenie odszkodowania za szkody powstałe w wyniku braku zasilania w energię. Wniosek powinien zawierać kilka ważnych elementów, dane odbiorcy są jednymi z podstawowych.

2. We wniosku należy wykazać wysokość szkody, może odbyć się to na podstawie np. rachunku za naprawę uszkodzonego sprzętu, wynajęcia generatora, wszelkich wydatków poniesionych wskutek niedostarczenia energii elektrycznej.

3. Jeśli w ciągu 30 dni nie otrzymamy odpowiedzi i dystrybutor nie ustosunkuje się do naszych roszczeń pozostaje jedynie złożyć pozew do sądu powszechnego.

Czy trzeba osobiście złożyć pozew i i występować przed sądem? Wiele osób bardzo się tego obawia. W związku z tym wiele spraw nawet nie trafia do sądu. Nie każdy zna tak szczegółowo prawo i procedury sądowe, aby wnosić pozew. Jak najbardziej jest wskazane zatrudnienie prawnika. Obecnie na rynku funkcjonują wyspecjalizowane firmy odszkodowawcze, takie jak helpfind. Przeprowadzają one samodzielnie całą procedurę sądową, a wynagrodzenie w formie prowizji pobierają jedynie po wypłacie odszkodowania.

Radosław Lis, Doradca energetyczny

Średnia ocena
 
 
 
 
 

Dziękujemy za oddanie głosu


Porównaj oferty instalacji fotowoltaicznych
dla domu:
na dachu
na gruncie
płaski
15o
35o - wzorcowy
powyżej 35o
dachówka
blacha
papa
Najlepsze oferty energii elektrycznej

Zobacz też inne wpisy

Odszkodowanie za brak prądu
13 Październik 2015
Według taryfy ogłaszanej corocznie przez dystrybutorów energii odbiorcom należy się bonifikata za przerwy w dostawach, a co z odszkodowaniami?
Odszkodowanie za wiatrak w sąsiedztwie
03 Listopad 2015
Elektrownie wiatrowe to nie tylko prąd ze źródeł ekologicznych, to także udręka dla okolicznych mieszkańców. Do Urzędów Gmin napływają wnioski o odszk...
Wypowiedzenie umowy sprzedaży energii elektrycznej
30 Październik 2015
Konsumenta ma prawo żądać informacji i dokumentów, które potwierdzają z kim zawiera umowę. Umowa na sprzedaż energii elektrycznej może zawierać wiele ...
Wysokość odszkodowania za słupy energetyczne
18 Wrzesień 2014
Większość postanowień sądowych bazuje na opinii sporządzanej przez biegłego sądowego. Ci zaś muszą przestrzega prawa i bazują na „Powszechnych krajowy...
Odszkodowanie za linie energetyczne
21 Październik 2015
Właściciel posiadłości ma prawo do składania wniosku o przyznanie odszkodowania za bezumowne korzystanie z kawałka jego posesji. Dystrybutorzy jednak ...
Sprawdź zużycie energii dla urządzeń
łazienka
Łazienka
salon
Salon
warsztat
Warsztat
biuro
Biuro
ogród
Ogród
kuchnia
Kuchnia

Szybki kontakt

Zostaw nam swoje dane kontaktowe, a nasz konsultant skontaktuje się z Tobą w ciągu 24h!

Obniżyliśmy rachunki
4 6 2 1 7