Poradniki
Start Poradniki Wniosek o odszkodowanie za brak prądu
Artykuł

Wniosek o odszkodowanie za brak prądu

Kiedy odbiorcy energii elektrycznej maja prawo do wystąpienia z wnioskiem i domagania się odszkodowania za powstałe szkody w wyniku braku prądu?

wniosek o odszkodowanie za brak prądu

Brak prądu - kiedy odszkodowanie?

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – prawo energetyczne Dystrybutor zajmujący się przesyłaniem lub dystrybucją energii jest obowiązane utrzymać zdolność urządzeń, instalacji i sieci do realizacji zaopatrzenia w te paliwa lub energię w sposób ciągły i niezawodny. Standardy jakościowe obsługi odbiorców znalazły się w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. Paragraf § 40 ust. 5 określa m.in. dopuszczalny czas przerw w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców domowych jak i przemysłowych. Na tej podstawie dla podmiotów zaliczonych do grup przyłączeniowych IV i V (gospodarstwa domowe) dopuszczalny czas trwania przerw wynosi:

W przypadku jednorazowej przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej nie może przekroczyć w przypadku:

a) przerwy planowanej 16 godzin,

b) przerwy nieplanowanej 24 godzin.

Zamów bezpłatne porównanie Twojego rachunku

Przerw w ciągu roku stanowiący sumę czasów trwania przerw jednorazowych długich i bardzo długich nie może przekroczyć w przypadku:

a) przerw planowanych 35 godzin,

b) przerw nieplanowanych 48 godzin.

Podstawa do odszkodowania

Odbiorca może wnieść do zakładu energetycznego wniosek o odszkodowanie jedynie w przypadku gdy przerwa w dostawie energii przekroczy określony w rozporządzeniu albo umowie dopuszczalny czas trwania, i podczas tej przerwy odniósł szkodę. Jeśli przerwa zakończyła się bezszkodowo, można jedynie wnioskować o bonifikatę.To ile można uzyskać reguluje § 37 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną. Przepis ten określa, za co należy się bonifikata. Zgodnie z nim za każdą niedostarczoną jednostkę energii elektrycznej odbiorcy końcowemu. Niedostarczoną jednostkę należy określić zgodnie z ustaleniami rozporządzenia. Tak, więc, okresem, w którym wystąpiła przerwa w dostarczaniu tej energii, będzieilość niedostarczonej energii elektrycznej w dniu, w którym miała miejsce przerwa w jej dostarczaniu, ilość tę ustala się na podstawie poboru tej energii w odpowiednim dniu poprzedniego tygodnia, z uwzględnieniem czasu dopuszczalnych przerw określonych w umowie lub odrębnych przepisach. Wówczas przysługuje bonifikata w wysokości pięciokrotnej ceny energii elektrycznej określonej na rynku konkurencyjnym wpoprzednim roku kalendarzowym, cena ogłaszana jest przez Prezesa URE, w 2015 wyniosła ona 0,5017 za kWh.

Odszkodowanie czy bonifikata?

Odbiorca może starać się o bonifikatę jak i o odszkodowanie za przewy w dostawieprądu. O ile bonifikata należy się za sam fakt pozostania bez energii, to o odszkodowanie można wnioskować, kiedy odbiorca poniósł szkodę. Sprawy takie kończą się zwykle w sądach, gdyż OSD nie chce załatwiać ich polubownie. Organem właściwym rozstrzygnięcia sporu z tytułu umów cywilnoprawnych jest odpowiednie sąd powszechny.Nie otrzymamy pieniędzy, jeśli awaria powstała na skutek "siły wyższej". Ustalenie czy faktycznie za awarię odpowiada siła wyższa odbywa się podstawie przesłanek:

  • Musi to być zdarzenie niezależne od dostawcy energii;

  • Jego skutków przedsiębiorca nie mógł wcześniej przewidzieć;

  • Szkodliwym następstwom zdarzenia nie dało się zapobiec.

Przedsiębiorstwa energetyczne zwykle w takich przypadkach powołują się na tzw. siłę wyższą, więc udowodnienie mu winy będzie w praktyce bardzo trudne.

Odszkodowanie za przerwę w dostawie prądu – jak się o nie starać?

O odszkodowanie może strać się odbiorca, który pozostał bez prądu przez ponad 24 godziny, a o przerwie nie powiadomiono odbiorcy.

Jak wnioskować o wypłatę odszkodowania?

1. Złożyć w Biurze Obsługi Klienta oddziału dystrybucyjnego wniosek o wypłacenie odszkodowania za szkody powstałe w wyniku braku zasilania w energię. Wniosek powinien zawierać kilka ważnych elementów, dane odbiorcy są jednymi z podstawowych.

2. We wniosku należy wykazać wysokość szkody, może odbyć się to na podstawie np. rachunku za naprawę uszkodzonego sprzętu, wynajęcia generatora, wszelkich wydatków poniesionych wskutek niedostarczenia energii elektrycznej.

3. Jeśli w ciągu 30 dni nie otrzymamy odpowiedzi i dystrybutor nie ustosunkuje się do naszych roszczeń pozostaje jedynie złożyć pozew do sądu powszechnego.

Czy trzeba osobiście złożyć pozew i i występować przed sądem? Wiele osób bardzo się tego obawia. W związku z tym wiele spraw nawet nie trafia do sądu. Nie każdy zna tak szczegółowo prawo i procedury sądowe, aby wnosić pozew. Jak najbardziej jest wskazane zatrudnienie prawnika. Obecnie na rynku funkcjonują wyspecjalizowane firmy odszkodowawcze, takie jak helpfind. Przeprowadzają one samodzielnie całą procedurę sądową, a wynagrodzenie w formie prowizji pobierają jedynie po wypłacie odszkodowania.

Radosław Lis, Doradca energetyczny

Średnia ocena
 
 
 
 
 

Dziękujemy za oddanie głosu


Porównaj oferty instalacji fotowoltaicznych
dla domu:
na dachu
na gruncie
płaski
15o
35o - wzorcowy
powyżej 35o
dachówka
blacha
papa
Najlepsze oferty energii elektrycznej

Zobacz też inne wpisy

Odszkodowanie za wiatrak w sąsiedztwie
03 Listopad 2015
Elektrownie wiatrowe to nie tylko prąd ze źródeł ekologicznych, to także udręka dla okolicznych mieszkańców. Do Urzędów Gmin napływają wnioski o odszk...
Wypowiedzenie umowy sprzedaży energii elektrycznej
30 Październik 2015
Konsumenta ma prawo żądać informacji i dokumentów, które potwierdzają z kim zawiera umowę. Umowa na sprzedaż energii elektrycznej może zawierać wiele ...
Wniosek o odszkodowanie wzór
20 Kwiecień 2016
Wniosek o odszkodowanie za brak prądu (rekompensatę) musi być prawidłowo zaadresowany, zawierać dane odbiorcy jak i wpłynąć do OSD w jak najszybszym c...
Wysokość odszkodowania za słupy energetyczne
18 Wrzesień 2014
Większość postanowień sądowych bazuje na opinii sporządzanej przez biegłego sądowego. Ci zaś muszą przestrzega prawa i bazują na „Powszechnych krajowy...
Wzór wniosku o przyznanie służebności przesyłu oraz przyznanie wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości
18 Wrzesień 2014
Zamieszczamy wzór wniosku, chętni mogą go przeredagować, pamiętajcie o ustaleniu odpowiedniego Sądu, do którego należy wystąpić z wnioskiem. ...
Sprawdź zużycie energii dla urządzeń
łazienka
Łazienka
salon
Salon
warsztat
Warsztat
biuro
Biuro
ogród
Ogród
kuchnia
Kuchnia

Szybki kontakt

Zostaw nam swoje dane kontaktowe, a nasz konsultant skontaktuje się z Tobą w ciągu 24h!

Obniżyliśmy rachunki
4 6 2 1 7