Poradniki
Start Poradniki Wypowiedzenie umowy na sprzedaż energii
Artykuł

Wypowiedzenie umowy na sprzedaż energii

Słyszałeś o zmieni sprzedawcy energii, a może coś o tym czytałeś? Zmiana sprzedawcy opłaca się, ale należy uważać, aby nie wpaść z deszczu pod rynnę?

Odszkodowanie za rozwiązanie –
karencja za niedotrzymanie warunków umowy

Podpisanie umowy zwykle wiąże się z podpisaniem pełnomocnictwa do tego aby nowy sprzedawca reprezentował nas przed starym sprzedawcą i wypowiedział z nim umowę. O ile sami nie wypowiadamy umowy ze sprzedawcą, bo oczywiście, proces zmiany sprzedawcy może przeprowadzić sam odbiorca. Wypowiedzenie musi przybrać formę pisemną, zwierać wymagane informacje, tj. kto kiedy i co wypowiada. Jeśli jesteśmy nieświadomi tego, że wypowiadamy umowę czasową spotkają nas z tego tytułu spore przykrości. Kara umowna, lub jak kto woli opłata za niedotrzymanie terminu i warunków umowy. Prosty zapis w regulaminie czy OWU – Ogólnych Warunkach Umowy, który oznacza, że w przypadku wcześniejszego zerwania umowy odbiorca zobowiązany jest do zapłaty 25 zł (np. Tauron, Energa) za każdy miesiąc, w którym umowa miała jeszcze obowiązywać. Niekiedy sprzedawcy stosują poostrzy system rozliczeń ustalając konkretną kwotę, bez względu na okres zerwania umowy.

Zmiana sprzedawcy energii

Proces migracji do innego sprzedawcy nie będzie już taki opłacalny, jeśli na wstępie zapłacimy nawet 1000 złotych byłemu sprzedawcy. Załóżmy, że podpisaliśmy umowę na 3 lata, weszła ona w życie od 1 marca, zatem zakończyć ma się 28 lutego. W zależności od ustalenia okresu wypowiedzenia (miesiąc, dwa albo trzy miesiące) pisemne wypowiedzenie musi trafić na odpowiedni adres wcześniej. W przypadku naszej umowy okres wypowiedzenia trwa trzy mc, zatem wypowiedzenie w odpowiedniej formie sprzedawca powinien otrzymać do 30 listopada, tj. na trzy pełen miesiące przed końcem umowy. Co jeśli wypowiedzenie wniosę wcześniej? Wszystko zależy od sprzedawcy.O tym, z jakim rodzajem pisma mamy do czynienia, reklamacją, skargą czy wypowiedzeniem decydować powinna treść pisma. Skoro w treści zaznaczymy, że pismo nadajmy wcześniej ale wnosimy o zaplanowanie wypowiedzenie usługi sprzedaż energii zgodnie z okresem wypowiedzenia, to przedawca powinien się do tego ustosunkować, ale czy tak zrobi?

Kara za zerwanie umowy

Sprzedawca może źle doczytać naszą intencję i prześle nam informację o zerwaniu umowy i jednocześnie poinformuję, nas iż zgodnie z Ogólnymi Warunkami Umowy, stanowiącymi integralną część umowy, w przypadku rozwiązania umowy przed upływem okresu na jaki Umowa została zawarta, jesteśmy zobowiązani do zapłaty Sprzedawcy stosownej opłaty. Ile to będzie, nie trudno obliczyć, w przypadku stawki wynoszącej 25 zł/mc to zerwanie umowy o rok wcześniej to opłata 300 złotych.

Ulgi, promocje zwolnienia

Sprzedawcy do sowich ofert chcą przekonać nie tylko niższą niż u konkurencji ceną energii. Ustalany jest podstawowy cennik, a odbiorca otrzymuje stosowne upusty.I tak cena cena bazowa energii elektrycznej w przypadku wybrania przez klienta opcji wpływających na sposób i zasady umowy jest mniejsza, odpowiednio o 0,012 zł/kWh brutto. Wystarczy wybrać zamiast fakturowania rzeczywistego system opłat szacunkowych.Zmiany w okresie rozliczeń np. dwu miesięczne zamiast lepszych dla sprzedawcy opłat półrocznych to kolejne opłaty, albo na plus albo na minus. Dodatkowe upusty, jeśli odbiorca zdecyduje się na termin płatności faktur 10 dni. Suma summarum, cena za kWh jest obniżana nawet o 30 proc. Opłata handlowa lub całkowita rezygnacja z niej jest także ustalana, jako ulga. Efektem takich upustów może być kara w wysokości nawet 5000 tyś za wcześniejsze zerwanie umowy. Wówczas kwoty ulgi przyznanej Odbiorcy w związku z podpisaną przez niego umową na czas określony, pomniejszonej zostaną o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia umowy do dnia jej rozwiązania. Z OWU jasno wynika, że wysokość ulgi stanowi iloczyn miesięcy, na które została zawarta umowa oraz różnicy między Cennikiem dla umów zawartych na czas określony a Cennikiem, który wiązałby Odbiorcę, gdyby zawarł umowę ze Sprzedawcą na czas nieokreślony, bez ulg. Od naliczenia kary ciężko się obronić, ciężko też zatrzymać maszynę zwaną procesem zmiany sprzedawcy, gdyż oznacza, to że podpisaliśmy już nową umowę sprzedażową, w niej pewnie też ukrywa się zapis o karencji. Warto pamiętać, że wcześniejsze rozwiązanie może nastąpić także z "winy klienta", głównie takie przypadki zdarzają się, jeśli nie opłacamy rachunków na bieżąco, sprzedawca wypowie naszą umowę ale naliczy karę, bo kres umowy nie został dotrzymany.

Grażyna Kulik, Redaktor

Średnia ocena
 
 
 
 
 

Dziękujemy za oddanie głosu


Porównaj ceny energii elektrycznej
dla domu:

Noc: 30%
Dzień: 70%
Dla domu dom
Płać za energię jak najmniej. Porównaj ceny.
firma Dla firmy

Zobacz też inne wpisy

9 wskazówek dla wybrania najlepszej oferty
24 Sierpień 2016
Liberalizacja rynku energii elektrycznej zaoferowała odbiorcom nowe możliwości oszczędzania Narodził się jednak problem, wiemy, że wybór nie dotyczy l...
Prawo energetyczne
19 Październik 2015
Zespół norm regulujących zasady kształtowania polityki energetycznej, zasady użytkowania paliw jak i działalność przedsiębiorstw energetycznych. Ustaw...
Kontrola licznika energii elektrycznej. Co powinniśmy o niej wiedzieć?
05 Kwiecień 2016
Co należy udostępnić kontrolującym licznika energii elektrycznej? Czy muszę ich w ogóle wpuszczać do domu, co się stanie jeśli odmówię kontroli, czy b...
Prąd przez Internet
27 Styczeń 2016
Sprzedaż online powoli zaczyna „wypierać” tradycyjny handel. Ten trend staje się widoczny także na rynku energii elektrycznej. Niektórzy sprzedawcy pr...
Zmiana sprzedawcy energii elektrycznej. Sprawdź na co uważać!
07 Luty 2014
Zmiana sprzedawcy prądu teoretycznie powinna oznaczać spore oszczędności. W praktyce jednak może być zupełnie inaczej. Decydując się na „rozwód” ze st...
Sprawdź zużycie energii dla urządzeń
łazienka
Łazienka
salon
Salon
warsztat
Warsztat
biuro
Biuro
ogród
Ogród
kuchnia
Kuchnia

Szybki kontakt

Zostaw nam swoje dane kontaktowe, a nasz konsultant skontaktuje się z Tobą w ciągu 24h!

Obniżyliśmy rachunki
4 6 2 1 7