Poradniki
Start Poradniki Wypowiedzenie umowy na sprzedaż energii
Artykuł

Wypowiedzenie umowy na sprzedaż energii

Słyszałeś o zmieni sprzedawcy energii, a może coś o tym czytałeś? Zmiana sprzedawcy opłaca się, ale należy uważać, aby nie wpaść z deszczu pod rynnę?

Odszkodowanie za rozwiązanie –
karencja za niedotrzymanie warunków umowy

Podpisanie umowy zwykle wiąże się z podpisaniem pełnomocnictwa do tego aby nowy sprzedawca reprezentował nas przed starym sprzedawcą i wypowiedział z nim umowę. O ile sami nie wypowiadamy umowy ze sprzedawcą, bo oczywiście, proces zmiany sprzedawcy może przeprowadzić sam odbiorca. Wypowiedzenie musi przybrać formę pisemną, zwierać wymagane informacje, tj. kto kiedy i co wypowiada. Jeśli jesteśmy nieświadomi tego, że wypowiadamy umowę czasową spotkają nas z tego tytułu spore przykrości. Kara umowna, lub jak kto woli opłata za niedotrzymanie terminu i warunków umowy. Prosty zapis w regulaminie czy OWU – Ogólnych Warunkach Umowy, który oznacza, że w przypadku wcześniejszego zerwania umowy odbiorca zobowiązany jest do zapłaty 25 zł (np. Tauron, Energa) za każdy miesiąc, w którym umowa miała jeszcze obowiązywać. Niekiedy sprzedawcy stosują poostrzy system rozliczeń ustalając konkretną kwotę, bez względu na okres zerwania umowy.

Zmiana sprzedawcy energii

Proces migracji do innego sprzedawcy nie będzie już taki opłacalny, jeśli na wstępie zapłacimy nawet 1000 złotych byłemu sprzedawcy. Załóżmy, że podpisaliśmy umowę na 3 lata, weszła ona w życie od 1 marca, zatem zakończyć ma się 28 lutego. W zależności od ustalenia okresu wypowiedzenia (miesiąc, dwa albo trzy miesiące) pisemne wypowiedzenie musi trafić na odpowiedni adres wcześniej. W przypadku naszej umowy okres wypowiedzenia trwa trzy mc, zatem wypowiedzenie w odpowiedniej formie sprzedawca powinien otrzymać do 30 listopada, tj. na trzy pełen miesiące przed końcem umowy. Co jeśli wypowiedzenie wniosę wcześniej? Wszystko zależy od sprzedawcy.O tym, z jakim rodzajem pisma mamy do czynienia, reklamacją, skargą czy wypowiedzeniem decydować powinna treść pisma. Skoro w treści zaznaczymy, że pismo nadajmy wcześniej ale wnosimy o zaplanowanie wypowiedzenie usługi sprzedaż energii zgodnie z okresem wypowiedzenia, to przedawca powinien się do tego ustosunkować, ale czy tak zrobi?

Kara za zerwanie umowy

Sprzedawca może źle doczytać naszą intencję i prześle nam informację o zerwaniu umowy i jednocześnie poinformuję, nas iż zgodnie z Ogólnymi Warunkami Umowy, stanowiącymi integralną część umowy, w przypadku rozwiązania umowy przed upływem okresu na jaki Umowa została zawarta, jesteśmy zobowiązani do zapłaty Sprzedawcy stosownej opłaty. Ile to będzie, nie trudno obliczyć, w przypadku stawki wynoszącej 25 zł/mc to zerwanie umowy o rok wcześniej to opłata 300 złotych.

Ulgi, promocje zwolnienia

Sprzedawcy do sowich ofert chcą przekonać nie tylko niższą niż u konkurencji ceną energii. Ustalany jest podstawowy cennik, a odbiorca otrzymuje stosowne upusty.I tak cena cena bazowa energii elektrycznej w przypadku wybrania przez klienta opcji wpływających na sposób i zasady umowy jest mniejsza, odpowiednio o 0,012 zł/kWh brutto. Wystarczy wybrać zamiast fakturowania rzeczywistego system opłat szacunkowych.Zmiany w okresie rozliczeń np. dwu miesięczne zamiast lepszych dla sprzedawcy opłat półrocznych to kolejne opłaty, albo na plus albo na minus. Dodatkowe upusty, jeśli odbiorca zdecyduje się na termin płatności faktur 10 dni. Suma summarum, cena za kWh jest obniżana nawet o 30 proc. Opłata handlowa lub całkowita rezygnacja z niej jest także ustalana, jako ulga. Efektem takich upustów może być kara w wysokości nawet 5000 tyś za wcześniejsze zerwanie umowy. Wówczas kwoty ulgi przyznanej Odbiorcy w związku z podpisaną przez niego umową na czas określony, pomniejszonej zostaną o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia umowy do dnia jej rozwiązania. Z OWU jasno wynika, że wysokość ulgi stanowi iloczyn miesięcy, na które została zawarta umowa oraz różnicy między Cennikiem dla umów zawartych na czas określony a Cennikiem, który wiązałby Odbiorcę, gdyby zawarł umowę ze Sprzedawcą na czas nieokreślony, bez ulg. Od naliczenia kary ciężko się obronić, ciężko też zatrzymać maszynę zwaną procesem zmiany sprzedawcy, gdyż oznacza, to że podpisaliśmy już nową umowę sprzedażową, w niej pewnie też ukrywa się zapis o karencji. Warto pamiętać, że wcześniejsze rozwiązanie może nastąpić także z "winy klienta", głównie takie przypadki zdarzają się, jeśli nie opłacamy rachunków na bieżąco, sprzedawca wypowie naszą umowę ale naliczy karę, bo kres umowy nie został dotrzymany.

Grażyna Kulik, Redaktor

Średnia ocena
 
 
 
 
 

Dziękujemy za oddanie głosu


Porównaj ceny energii elektrycznej
dla domu:









Noc: 30%
Dzień: 70%
Dla domu dom
Płać za energię jak najmniej. Porównaj ceny.
firma Dla firmy

Zobacz też inne wpisy

Jak zmienić dostawcę prądu? Wystarczy 5 kroków
08 Lipiec 2015
Rachunki za elektryczność pochłaniające sporą część naszego domowego budżetu można w bardzo prosty sposób zmniejszyć – zmienić sprzedawcę energii elek...
Odszkodowanie za linie energetyczne
21 Październik 2015
Właściciel posiadłości ma prawo do składania wniosku o przyznanie odszkodowania za bezumowne korzystanie z kawałka jego posesji. Dystrybutorzy jednak ...
Oszczędzanie prądu w domu - fakty i mity
23 Maj 2014
Zbyt wysokie rachunki za energię elektryczną powodują, iż coraz częściej szukamy pomysłów na ich obniżenie. Nie wszystkie jednak mogą przynieść nam re...
Wypowiedzenie umowy sprzedaży energii elektrycznej
30 Październik 2015
Konsumenta ma prawo żądać informacji i dokumentów, które potwierdzają z kim zawiera umowę. Umowa na sprzedaż energii elektrycznej może zawierać wiele ...
Kiedy można powrócić do poprzedniego sprzedawcy prądu?
19 Wrzesień 2014
Zmiany są dobre ale tylko, te które dostarczają nam wymiernych korzyści. Ze zmianami dotyczącymi sprzedawcy energii bywa różnie, zatem co zrobić gdy j...

Sprawdź zużycie energii dla urządzeń

łazienka
Łazienka
salon
Salon
warsztat
Warsztat
biuro
Biuro
ogród
Ogród
kuchnia
Kuchnia

Szybki kontakt

Zostaw nam swoje dane kontaktowe, a nasz konsultant skontaktuje się z Tobą w ciągu 24h!

Obniżyliśmy rachunki
4 6 2 1 7