Poradniki
Start Poradniki Wypowiedzenie umowy na sprzedaż energii
Artykuł

Wypowiedzenie umowy na sprzedaż energii

Słyszałeś o zmieni sprzedawcy energii, a może coś o tym czytałeś? Zmiana sprzedawcy opłaca się, ale należy uważać, aby nie wpaść z deszczu pod rynnę?

Odszkodowanie za rozwiązanie –
karencja za niedotrzymanie warunków umowy

Podpisanie umowy zwykle wiąże się z podpisaniem pełnomocnictwa do tego aby nowy sprzedawca reprezentował nas przed starym sprzedawcą i wypowiedział z nim umowę. O ile sami nie wypowiadamy umowy ze sprzedawcą, bo oczywiście, proces zmiany sprzedawcy może przeprowadzić sam odbiorca. Wypowiedzenie musi przybrać formę pisemną, zwierać wymagane informacje, tj. kto kiedy i co wypowiada. Jeśli jesteśmy nieświadomi tego, że wypowiadamy umowę czasową spotkają nas z tego tytułu spore przykrości. Kara umowna, lub jak kto woli opłata za niedotrzymanie terminu i warunków umowy. Prosty zapis w regulaminie czy OWU – Ogólnych Warunkach Umowy, który oznacza, że w przypadku wcześniejszego zerwania umowy odbiorca zobowiązany jest do zapłaty 25 zł (np. Tauron, Energa) za każdy miesiąc, w którym umowa miała jeszcze obowiązywać. Niekiedy sprzedawcy stosują poostrzy system rozliczeń ustalając konkretną kwotę, bez względu na okres zerwania umowy.

Zmiana sprzedawcy energii

Proces migracji do innego sprzedawcy nie będzie już taki opłacalny, jeśli na wstępie zapłacimy nawet 1000 złotych byłemu sprzedawcy. Załóżmy, że podpisaliśmy umowę na 3 lata, weszła ona w życie od 1 marca, zatem zakończyć ma się 28 lutego. W zależności od ustalenia okresu wypowiedzenia (miesiąc, dwa albo trzy miesiące) pisemne wypowiedzenie musi trafić na odpowiedni adres wcześniej. W przypadku naszej umowy okres wypowiedzenia trwa trzy mc, zatem wypowiedzenie w odpowiedniej formie sprzedawca powinien otrzymać do 30 listopada, tj. na trzy pełen miesiące przed końcem umowy. Co jeśli wypowiedzenie wniosę wcześniej? Wszystko zależy od sprzedawcy. O tym, z jakim rodzajem pisma mamy do czynienia, reklamacją, skargą czy wypowiedzeniem decydować powinna treść pisma. Skoro w treści zaznaczymy, że pismo nadajmy wcześniej ale wnosimy o zaplanowanie wypowiedzenie usługi sprzedaż energii zgodnie z okresem wypowiedzenia, to przedawca powinien się do tego ustosunkować, ale czy tak zrobi?

Kara za zerwanie umowy

Sprzedawca może źle doczytać naszą intencję i prześle nam informację o zerwaniu umowy i jednocześnie poinformuję, nas iż zgodnie z Ogólnymi Warunkami Umowy, stanowiącymi integralną część  umowy, w przypadku rozwiązania umowy przed upływem okresu na jaki Umowa została zawarta, jesteśmy zobowiązani  do zapłaty Sprzedawcy stosownej opłaty. Ile to będzie, nie trudno obliczyć, w przypadku stawki wynoszącej 25 zł/mc to zerwanie umowy o rok wcześniej to opłata 300 złotych.

Ulgi, promocje zwolnienia

Sprzedawcy do sowich ofert chcą przekonać nie tylko niższą niż u konkurencji ceną energii. Ustalany jest podstawowy cennik, a odbiorca otrzymuje stosowne upusty. I tak cena cena bazowa energii elektrycznej w przypadku wybrania przez klienta opcji wpływających na sposób i zasady umowy jest mniejsza, odpowiednio o 0,012 zł/kWh brutto. Wystarczy wybrać zamiast fakturowania rzeczywistego system opłat szacunkowych. Zmiany w okresie rozliczeń np. dwu miesięczne zamiast lepszych dla sprzedawcy opłat półrocznych to kolejne opłaty, albo na plus albo na minus. Dodatkowe upusty, jeśli odbiorca zdecyduje się na termin płatności faktur 10 dni. Suma summarum, cena za kWh jest obniżana nawet o 30 proc. Opłata handlowa lub całkowita rezygnacja z niej jest także ustalana, jako ulga. Efektem takich upustów może być kara w wysokości nawet 5000 tyś za wcześniejsze zerwanie umowy. Wówczas kwoty ulgi przyznanej Odbiorcy w związku z podpisaną przez niego umową na czas określony, pomniejszonej zostaną o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia umowy do dnia jej rozwiązania. Z OWU jasno wynika, że wysokość ulgi stanowi iloczyn miesięcy, na które została zawarta umowa oraz różnicy między Cennikiem dla umów zawartych na czas określony a Cennikiem, który wiązałby Odbiorcę, gdyby zawarł umowę ze Sprzedawcą na czas nieokreślony, bez ulg. Od naliczenia kary ciężko się obronić, ciężko też zatrzymać maszynę zwaną procesem zmiany sprzedawcy, gdyż oznacza, to że podpisaliśmy już nową umowę sprzedażową, w niej pewnie też ukrywa się zapis o karencji.  Warto pamiętać, że wcześniejsze rozwiązanie może nastąpić także z „winy klienta”, głównie takie przypadki zdarzają się, jeśli nie opłacamy rachunków na bieżąco, sprzedawca wypowie naszą umowę ale naliczy karę, bo kres umowy nie został dotrzymany. 

Grażyna Kulik, Redaktor

Średnia ocena
 
 
 
 
 

Dziękujemy za oddanie głosu


Dla domu
Płać za energię jak najmniej. Porównaj ceny.
Dla firmy

Zobacz też inne wpisy

21 Październik 2015
Odszkodowanie za linie energetyczne
Właściciel posiadłości ma prawo do składania wniosku o przyznanie odszkodowania za bezumowne korzystanie z kawałka jego posesji. Dystrybutorzy jednak ...
Czytaj dalej
07 Luty 2014
Na co uważać podczas zmiany sprzedawcy energii elektrycznej?
Zmiana sprzedawcy prądu teoretycznie powinna oznaczać spore oszczędności. W praktyce jednak może być zupełnie inaczej. Decydując się na „rozwód” ze st...
Czytaj dalej
17 Październik 2016
Sfałszowanie podpisu na umowie sprzedaży energii
Oczekujesz na rachunek, po pewnym czasie dostajesz go, ale w innej kopercie, z innym logotypem i nazwą firmy. Otwierasz, czytasz okazuje się, że zmien...
Czytaj dalej
19 Wrzesień 2014
Kiedy można powrócić do poprzedniego sprzedawcy prądu?
Zmiany są dobre ale tylko, te które dostarczają nam wymiernych korzyści. Ze zmianami dotyczącymi sprzedawcy energii bywa różnie, zatem co zrobić gdy j...
Czytaj dalej
24 Sierpień 2016
9 wskazówek dla wybrania najlepszej oferty
Liberalizacja rynku energii elektrycznej zaoferowała odbiorcom nowe możliwości oszczędzania Narodził się jednak problem, wiemy, że wybór nie dotyczy l...
Czytaj dalej

Sprawdź zużycie energii dla urządzeń

Łazienka
Salon
Warsztat
Biuro
Ogród
Kuchnia

Szybki kontakt

Zostaw nam swoje dane kontaktowe, a nasz konsultant skontaktuje się z Tobą w ciągu 24h!

Obniżyliśmy rachunki
4 6 2 1 7